Fulltext vyhledávání

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
27 28 29
Setkání jubilantů a seniorů
30 31 1 2
3 4 5 6 7 8
Memoriál R. Procházky
9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Drobečková navigace

Úvod > Obec a samospráva > Vyhlášky a zákony

Obecně závazné vyhlášky (OZV) 

- rok 2024

Název dokumentu

1/2023 Obecně závazná vyhláška obce Smilovice o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství, účinnosti od 1.1.2024.

 

rok 2023

Název dokumentu

OZV 1/2022 Obecně závazná vyhláška obce Smilovice o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství, účinnosti od 1.1.2023.

 

- rok 2022

Název dokumentu
Ceník úhrad za zřízení věcných břemen na nemovitých věcech ve vlastnictví obce Smilovice, účinnost od 10.3.2022 
 

- rok 2021

Název dokumentu

OZV č.1/2021,  o regulaci hlučných činností

OZV č. 2/2021, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství

OZV č. 3/2021, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška obce č. 1/2019, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Smilovice.

- rok 2020

Název dokumentu
OZV č.1/2020 - kterou se zrušují některé obecně závazné vyhlášky obce, účinnost od 11.9.2020. 

Řád veřejného pohřebiště - účinnost od 1.8.2020.

OZV č. 2/2020 - o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů - ZRUŠENA a nahrazena vyhláškou č. 2/2021

- rok 2019

Název dokumentu
OZV č. 1/2019 - o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Smilovice - ZRUŠENA  vyhláškou č. 3/2021
OZV č. 2/2019 - o místním poplatku ze psů
OZV č. 3/2019 - o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů -ZRUŠENA a nahrazena vyhláškou č. 2/2020
OZV č. 3/2019 - Informace k použití kontejnerů pro tříděný odpad I., Informace k použití kontejnerů pro tříděný odpad II.

- rok 2017

Název dokumentu
OZV č. 1/2017 - kterou se stanoví školský obvod mateřské školy a základní školy

- rok 2016

Název dokumentu
OZV č. 1/2016 - o nočním klidu, Termíny akcí v roce 2017

- rok 2015

Název dokumentu
OZV č. 1/2015 - o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Smilovice - ZRUŠENA a nahrazena vyhláškou č. 3/2015
OZV č. 1/2015 - příloha
Opatření obecné povahy č. 2/2015, vydání Územního plánu Smilovice
OZV č. 3/2015 - o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Smilovice - ZRUŠENA a nahrazena vyhláškou č. 1/2019 s účinnosti od 1.1.2020
Použití kontejnerů pro tříděný komunální odpad
OZV č. 4/2015 - o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů - ZRUŠENA a nahrazena vyhláškou č. 5/2015
OZV č. 5/2015 - o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů - ZRUŠENA a nahrazena vyhláškou č. 3/2019 s účinnosti od 1.1.2020

- rok 2013

Název dokumentu
OZV č. 1/2013 - o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Smilovice - ZRUŠENA a nahrazena vyhl. č. 1/2015

- rok 2012

Název dokumentu
OZV 1/2012 - o místním poplatku za užívání veřejného prostranství - ruší OZV č.1/2009
OZV č. 2/2012 - o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů - ZRUŠENA a nahrazena vyhláškou č. 5/2015
OZV č. 3/2012 - o místním poplatků ze psů s účinnosti od 1.1.2013 - ZRUŠENA a nahrazena vyhláškou č. 2/2019 s účinnosti od 1.1.2020 
Řád veřejného pohřebiště, Ceník veřejného pohřebiště od 1.1. 2013 

- rok 2011

Název dokumentu
OZV č. 1/2011 - o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů platná od 8.4.2011 - ZRUŠENA a nahrazena vyhláškou č. 2/2012
OZV č. 1/2011 - příloha
OZV č. 2/2011 - o místním poplatků ze psů s účinnosti od 24.3.2011, ZRUŠENA a nahrazena vyhláškou č. 3/2012

- rok 2010

Název dokumentu
OZV č. 1/2010 - kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci Smilovice

- rok 2009

Název dokumentu
OZV č. 1/2009 - o místním poplatku za užívání veřejného prostranství - ZRUŠENO dne 4.4.2012 vyhl. č. 1/2012
OZV č. 1/2009 - příloha č.1
OZV č. 1/2009 - příloha č.2
Dodatek č.1 k OZV č. 1/2009

- rok 2008

Název dokumentu
OZV č. 1/2008 ze dne 27.5.2008 - o místním poplatku za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení na stavbu vodovodu - ZRUŠENO
Opatření obecné povahy - změna č. 2 územního plánu obce Smilovice ze dne 4.2. 2008 - ZRUŠENO (vydán nový ÚP, nabytí právní moci dne 2.4. 2015) 
OZV č. 3/2008 nabytí účinnosti dne 1.1.2009 - o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů - ZRUŠENO č. 1/2011

- rok 2007

Název dokumentu
OZV č. 2/2007 - o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce Smilovice
OZV č. 3/2007 - kterou se stanovuje úhrada vodného ve dvousložkové formě
OZV č. 4/2007 - kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 1/2004, o příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů mateřských škol, školních družin a školních klubů
OZV č. 5 /2007 - o místním poplatku ze psů - ZRUŠENO č.2/2011
OZV č. 6/2007 - o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů - ZRUŠENA a nahrazena Vyhl. č. 3/2008

- rok 2006

Název vyhlášky
OZV č.1/2006 ze dne 10.4.2006 - kterou se stanoví části společných školských obvodů základních škol 
OZV č. 2/2006 ze dne 4.12.2006 - o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů - ZRUŠENA a nahrazena Vyhl. č. 6/2007

- rok 2003

Název vyhlášky
OZV č.1/2003 ze dne 19.3.2003 - kterou se nařizuje speciální ochranná deratizace na území obce Smilovice
OZV č.2/2003 ze dne 13.10.2003 - o závazné části a užívání schváleného územního plánu obce Smilovice - ZRUŠENO (vydán nový ÚP, nabytí právní moci dne 2.4. 2015)
OZV č.3/2003 ze dne 15.12.2003 - Požární řád obce

- rok 1997

Název vyhlášky
Obecní znak a prapor

Legislativa

Přehled vybraných právních předpisů:

Zákon Popis
ústavní zák. č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky
usnesení č. 2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod
zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím
zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád
zákon č. 128/2000 Sb. O obcích
zákon č. 72/2012 Sb. O obcích - změny z r. 2012
zákon č. 133/2000 Sb. O evidenci obyvatel a rodných číslech
zákon č. 565/1990 Sb. O místních poplatcích
zákon č. 183/2006 Sb. Stavební zákon
zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník
zákon č. 90/2012 Sb. O obchodních společnostech a družstvech
zákon č. 110/2019 Sb O zpracování osobních údajů
zákon č. 134/2016 Sb. O veřejných zakázkách
zákon č. 250/2000 Sb. O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
... kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákon

Počasí

Sobota Jasno 26/11 °C
Neděle Oblačno 20/14 °C
Pondělí Skoro jasno 26/12 °C
Úterý Jasno 29/16 °C