Fulltext vyhledávání

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
27 28 29 30 1
Rozsvícení vánočního stromku
2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15
Pojďte s námi do pohádky
16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5, odst. 1 a 2, struktura dle vyhlášky č. 515/2020 Sb.

1. Název

Obec Smilovice

2. Důvod a způsob založení

Obec Smilovice (dále jen obec) má dlouholetou tradici a její činnost se řídí zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích. Obec byla zřízena dne 20.11.1991 ze zákona e. 367/1990 sb. o obcích (obecní zřízení) jako územně samosprávný orgán.

Obec:

- je základním územním samosprávným společenstvím občanů a tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území obce

- je veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek a hospodaří podle vlastního rozpočtu

- vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající

- pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů, při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem, vyjádřený v zákonech a jiných právních předpisech

Obec spravuje své záležitosti v samostatné působnosti. Přitom se řídí zákony a právními předpisy (obecně závaznými vyhláškami) vydanými na základě příslušných zákonů.Obec vykonává státní správu v rozsahu stanoveném zákony v přenesené působnosti. Přitom se řídí zákony, právními předpisy vydanými na základě zákonů, usneseními vlády a směrnicemi ústředních správních úřadů.

3. Organizační struktura

  • 3.1 Obecní úřad

Mgr. Martin Eschner
starosta

Ing. Jindřich Mackowski
místostarosta, předseda výboru pro národnostní menšiny

Jana Swaczynová
účetní, referentka

Ing. Renáta Lasotová
referentka

  • 3.2 Zastupitelstvo

Mgr. Eschner Martin
Ing. Zuczková Michaela
Ing. Lukánek Martin
Ing. Mackowski Jindřich
Ing. Sikora Miroslav
Stuchlík Raul, Dis.
Hodinka František

  • 3.3 Finanční výbor

předseda: Martin Lukánek

členové: Raul Stuchlík, František Hodinka

  • 3.4 Kontrolní výbor

předseda: Michaela Zuczková

členové: František Hodinka, Miroslav Sikora

  • 3.5 Výbor pro národnostní menšiny 

předseda: Jindřich Mackowski

členové: Raul Stuchlík, Halina Kowalczyk

  • 3.6 Sportovně – kulturní výbor

předseda: Jindřich Mackowski

členové: Martin Eschner, Miroslav Sikora

4. Kontaktní spojení

5. Případné platby lze poukázat

Číslo účtu: 
94-514781/0710 (ČNB)
115-8485130247/0100 (Komerční banka, a.s.)

6. IČO

00576905

7. Plátce daně z přidané hodnoty

Obec Smilovice není plátcem daně z přidané hodnoty

8. Dokumenty

9. Žádosti o informace

10. Příjem podání a podnětů

11. Předpisy

12. Úhrady za poskytování informací

13. Licenční smlouvy

  • 13.1 Vzor licenčních smluv

  • 13.2 Výhradní licence

    Obec v této době nemá uzavřenu žádnou smlouvu o poskytnutí výhradní licence.

14. Výroční zpráva podle zákona o svobodném přístupu k informacím

Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Výroční zpráva za: rok 2022 (zveřejněno 1.2.2023),  za rok 2021,   rok 2020,   rok 2019,   rok 2018,  rok 2017,  rok 2016,   rok 2015 rok 2014  

 

Další povinně zveřejňované informace:

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/1999 Sb., § 5. odst. 3 - Poskytnuté informace:

Zveřejnění informací - 1-2016 zveřejněno dne 27.10.2016
Zveřejnění informací - 1-2017 zveřejněno dne 12.5.2017
Zveřejnění informací - 2-2017 zveřejněno dne 23.6.2017
Zveřejnění informací - 3-2017 zveřejněno dne 1.9.2017
Zveřejnění informací - 4-2017 zveřejněno dne 13.9.2017
Zveřejnění informací - 1-2019 zveřejněno dne 2.9.2019

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5, odst. 5 - Rejstříky, registry, evidence a seznamy:

Počasí

Sobota Oblačno až zataženo se sněžením -2/-3 °C
Neděle Oblačno až zataženo se sněžením -3/-6 °C
Pondělí Zataženo 0/-10 °C
Úterý Oblačno 1/-6 °C