Fulltext vyhledávání

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4
Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5, odst. 1 a 2, struktura dle vyhlášky č. 515/2020 Sb.

1. Název

Obec Smilovice

2. Důvod a způsob založení

Obec Smilovice (dále jen obec) má dlouholetou tradici a její činnost se řídí zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích. Obec byla zřízena dne 20.11.1991 ze zákona e. 367/1990 sb. o obcích (obecní zřízení) jako územně samosprávný orgán.

Obec:

- je základním územním samosprávným společenstvím občanů a tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území obce

- je veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek a hospodaří podle vlastního rozpočtu

- vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající

- pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů, při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem, vyjádřený v zákonech a jiných právních předpisech

Obec spravuje své záležitosti v samostatné působnosti. Přitom se řídí zákony a právními předpisy (obecně závaznými vyhláškami) vydanými na základě příslušných zákonů.Obec vykonává státní správu v rozsahu stanoveném zákony v přenesené působnosti. Přitom se řídí zákony, právními předpisy vydanými na základě zákonů, usneseními vlády a směrnicemi ústředních správních úřadů.

3. Organizační struktura

  • 3.1 Obecní úřad

Bc. Martin Eschner
starosta

Ing. Jindřich Mackowski
místostarosta, předseda výboru pro národnostní menšiny

Jana Swaczynová
účetní, referentka

Ing. Renáta Lasotová
referentka

  • 3.2 Zastupitelstvo

Bc. Eschner Martin
Ing. Zuczková Michaela
Ing. Lukánek Martin
Ing. Mackowski Jindřich
Ing. Sikora Miroslav
Stuchlík Raul, Dis.
Hodinka František

  • 3.3 Finanční výbor

předseda: Martin Lukánek

členové: Raul Stuchlík, František Hodinka

  • 3.4 Kontrolní výbor

předseda: Michaela Zuczková

členové: František Hodinka, Miroslav Sikora

  • 3.5 Výbor pro národnostní menšiny 

předseda: Jindřich Mackowski

členové: Raul Stuchlík, Gustav Chwistek

  • 3.6 Sportovně – kulturní výbor

předseda: Jindřich Mackowski

členové: Martin Eschner, Miroslav Sikora

4. Kontaktní spojení

5. Případné platby lze poukázat

Číslo účtu: 
94-514781/0710 (ČNB)
115-8485130247/0100 (Komerční banka, a.s.)

6. IČO

00576905

7. Plátce daně z přidané hodnoty

Obec Smilovice není plátcem daně z přidané hodnoty

8. Dokumenty

9. Žádosti o informace

10. Příjem podání a podnětů

11. Předpisy

12. Úhrady za poskytování informací

13. Licenční smlouvy

  • 13.1 Vzor licenčních smluv

  • 13.2 Výhradní licence

    Obec v této době nemá uzavřenu žádnou smlouvu o poskytnutí výhradní licence.

14. Výroční zpráva podle zákona o svobodném přístupu k informacím

Výroční zpráva za rok 2021 (verze PDF)

Výroční zpráva za rok 2020 (verze PDF)

Výroční zpráva za rok 2019 (verze PDF)
Výroční zpráva za rok 2018 (verze PDF)
Výroční zpráva za rok 2017 (verze PDF)
Výroční zpráva za rok 2016 (verze PDF)
Výroční zpráva za rok 2015 (verze PDF)
Výroční zpráva za rok 2014 (verze PDF)

Další povinně zveřejňované informace:

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5. odst. 3 - Poskytnuté informace:

Zveřejnění informací - 1-2016 zveřejněno dne 27.10.2016
Zveřejnění informací - 1-2017 zveřejněno dne 12.5.2017
Zveřejnění informací - 2-2017 zveřejněno dne 23.6.2017
Zveřejnění informací - 3-2017 zveřejněno dne 1.9.2017
Zveřejnění informací - 4-2017 zveřejněno dne 13.9.2017
Zveřejnění informací - 1-2019 zveřejněno dne 2.9.2019

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5, odst. 5 - Rejstříky, registry, evidence a seznamy:

Počasí

Úterý Zataženo 5/-2 °C
Středa Mlha, zataženo nízkou oblačností -1/-3 °C
Čtvrtek Zataženo 1/-1 °C
Pátek Zataženo 0/-2 °C