Fulltext vyhledávání

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20
Den obce 2022
21
22 23 24 25 26 27
Memoriál R. Procházky
28
29 30 31 1 2 3 4
Drobečková navigace

Úvod > Obec a samospráva > Služby a správa > Hřbitov

HřbitovProvozovatelem a správcem veřejného pohřebiště na území obce je obec Smilovice. Nájem hrobového místa vzniká na základě písemné smlouvy o nájmu. Stanovena tlecí doba pro uložení lidských ostatků do hrobů je v délce 13 let.

Nájemce je povinen oznamovat správci pohřebiště veškeré změny údajů, potřebných pro vedení evidence pohřebiště v souladu s § 21 zákona č. 256/2001 Sb. o pohřebnictví a nahlásit i změny hrobového zařízení. Totéž platí při likvidaci hrobového zařízení včetně základů a stavby hrobky.

§ 21

Evidence související s provozováním veřejného pohřebiště

(1) Evidence související s provozováním pohřebiště vedená podle § 20 písm. c) obsahuje následující údaje:

  a) jméno, popřípadě jména, a příjmení zemřelých, jejichž lidské ostatky jsou na pohřebišti uloženy, 

  b) místo a datum jejich narození a úmrtí, pokud jsou známy,

 c) údaje o jiných lidských pozůstatcích v rozsahu identifikace jiných lidských pozůstatků,

 d) datum uložení lidských pozůstatků nebo lidských ostatků na pohřebiště včetně jejich exhumace, určení hrobového místa, hloubky pohřbení, druhu rakve, vložky do rakve nebo transportního vaku; u lidských ostatků druh a číslo urny a v případě vsypu i místo jejich uložení,

  e) záznam o nebezpečné nemoci, pokud lidské pozůstatky, které byly uloženy do hrobu nebo hrobky, byly touto nemocí nakaženy,

  f) jméno, popřípadě jména, příjmení, adresu místa trvalého pobytu a datum narození nájemce hrobového místa, jde-li o fyzickou osobu, nebo obchodní jméno, nebo obchodní firmu, sídlo a identifikační číslo osoby nájemce hrobového místa, jde-li o právnickou osobu,

  g) datum uzavření nájemní smlouvy a dobu trvání závazku včetně údajů o změně smlouvy,

  h) údaje o hrobce, náhrobku a hrobovém zařízení daného hrobového místa, včetně údajů o vlastníku, pokud je znám,

  i) údaje o skutečnosti uvedené v § 20 písm. d), pokud nastala,

  j) údaje o zákazu pohřbívání a době jeho trvání, pokud byl zákaz vydán,

  k) údaje o skutečnostech uvedených v § 20 písm. f) bodech 3 až 6, pokud nastaly, v případě rušení pohřebiště.

(2) Evidence související s provozováním pohřebiště podle § 20 písm. c) musí být vedena průkazně, pravdivě a čitelně ve formě svázané knihy. Zápisy se provádějí bez zbytečného odkladu.

 

PŘÍLOHY:

Počasí

Úterý Polojasno 28/15 °C
Středa Skoro jasno 30/16 °C
Čtvrtek Skoro jasno 30/15 °C
Pátek Zataženo 28/18 °C