Fulltext vyhledávání

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
27 28 29
Setkání jubilantů a seniorů
30 31 1 2
3 4 5 6 7 8
Memoriál R. Procházky
9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Územní plán obce > Územní plán obce - změna č. 1 (k ÚP z roku 2015)

Územní plán obce - změna č. 1 (k ÚP z roku 2015)INFORMACE 

V rámci schválené změny č. 1 územního plánu obce Smilovice bude provedena i úprava celkového uspořádání pozemků na území obce, a to v návaznosti na změny hranic pozemků po pozemkových úpravách. Dále z důvodu velkého množství nevyužitých ploch pro zástavbu, budou přehodnoceny i pozemky ze zastavitelných ploch, tj. stavební pozemky na kterých se déle něž 10 let nestavělo budou změněny dle jejich současného využití. Koncem roku 2020 je naplánováno setkání s architekty, kde se předběžně mohou vlastnící pozemků podrobněji seznámit se situací. Informace budou průběžně zveřejňovány na webových stránkách obce. (červen 2020)

Územní plán obce Smilovice  – návrh změny č. 1

Podané podněty na změnu Územního plánu obce Smilovice účinného od 2.4.2015  (ÚP) posoudil pořizovatel územního plánu – Magistrát města Třinec. 

Po posouzení návrhů na změnu ÚP v souladu s ustanovením § 46 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), zastupitelstvo obce Smilovice bylo seznámeno s podněty se stanovisky pořizovatele.

Zastupitelstvo obce Smilovice schválilo  usnesením č.7/51/2018 dne 24.9.2018 pořízení změny č. 1 územního plánu obce,
dne 4.3.2019 usnesením č. 12/4/2019 byly schváleny změny v zařazení pozemků v územním plánu obce Smilovice dle podaných žádosti, dále na základě ustanovení § 47 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů,  je starosta obce  Ing. Miroslav Sikora určeným  zastupitelem pro pořízení změny č. 1 územního plánu obce Smilovice.

Na základě zprávy předložené  pořizovatelem,  zastupitelstvo obce Smilovice na zasedání  dne 16.9.2019 projednalo: návrh změny územního plánu obce a přijalo usnesení níže. Stanoviska dotčených orgánů k jednotlivým podnětům jsou k nahlédnutí u pořizovatele.

Zpráva o uplatňování Územního plánu Smilovice za období duben 2015 – duben 2019“ obsahuje pokyny pro zpracování návrhu Změny č. 1 Územního plánu Smilovice.

Usnesení č. 9/10/2019 ze dne 16.9.2019

Zastupitelstvo obce Smilovice příslušné podle § 6 odst. 5 písm. b) za použití ust. § 47 odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů, schvaluje „Zprávu o uplatňování Územního plánu Smilovice za období duben 2015 – duben 2019“ (dále jen „ZoU ÚP Smilovice“).

Dále zastupitelstvo obce příslušné podle § 6 odst. 5 písm. a) a v souladu s ust. § 55a  odst. 2 stavebního zákona rozhodlo z vlastního podnětu o pořízení Změny č. 1 ÚP Smilovice,  tato  Změna č. 1 ÚP Smilovice bude pořízená zkráceným postupem dle § 55a a násl. stavebního zákona, obsah Změny č. 1 ÚP Smilovice je součástí ZoU ÚP Smilovice [kap. e) pokynů pro zpracování návrhu změny územního plánu v rozsahu zadání změny], zprac. srpen 2019 viz příloha.

Pořizovatel: Magistrát města Třinec, Odbor stavebního řádu a územního plánování
Kontakt:

Oddělení územního plánování

Zpráva o uplatňování územního plánu obce
Příloha č.1 - podněty na změnu územního plánu
Příloha č.2 - mapa


Počasí

Pondělí Skoro jasno 22/14 °C
Úterý Polojasno 25/12 °C
Středa Zataženo 26/15 °C
Čtvrtek Polojasno až oblačno s dešťovými přeháňkami 26/16 °C