Fulltext vyhledávání

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13
XcamP - Karmel
14
XcamP - Karmel
15
XcamP - Karmel
16
XcamP - Karmel
17
XcamP - Karmel
18
XcamP - Karmel
19
XcamP - Karmel
20
Memoriál Vl. Krejzy
XcamP - Karmel
21
22 23 24 25 26 27
Benefiční běh pro Elišku
28
29 30 31 1 2
LETNÍ KINO - 2024
3 4
Drobečková navigace

Úvod > Obec a samospráva > Služby a správa > Odpad

Odpadové hospodářství

Informace o přeměně svozové společnosti - kontakt

Společnost Nehlsen Třinec, s.r.o. i její pracovníci se stali součásti skupiny Smolo CZ.

Kontakt dispečink Třinec:

+420 602 506 102

+420 734 875 558

E-mail: dispecink.smolocz@smolo.cz

Informace: Odkládání odpadu

Přetrvávajícím problémem je nepořádek kolem sběrného stanoviště na tříděný odpad v centru obce.

Stále platí zákaz ukládání odpadu mimo určené nádoby, toto platí rovněž i pro okolí  popelnic a Sběrných míst.

V případě, že je některá nádoba naplněná, nelze ukládat odpad kolem ní. Vyčkejte až bude nádoba vyprázdněná (14 denní svoz) nebo odevzdejte zdarma odpad na sběrném dvoře.

Ukládání jakéhokoliv odpadu mimo nádoby k tomu určené je přestupkem, za který občanům hrozí pokuta do výše 50 000 Kč. Zároveň se jedná i  o přestupek proti veřejnému pořádku.

Další sběrné stanoviště tříděného odpadu je u SC Smilovice (vzdálenost cca 200 m).

Na tříděný odpad dostávají domácnosti prioritně ŽLUTÉ a MODRÉ pytle, které při naplnění odveze svozová firma a poskytuje i prázdné pytle.

Plastové láhve a obaly před odhozením do nádob zmačkejte, vejde se jich pak do nádob více.

Informace - ODKLÁDÁNÍ ODPADU - takto nééé.jpg

Příloha - vybraná ustanovení k přestupkům

Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech

Zákon č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích

Foto - negativní jevy (nepromačkané láhve, nepovolená skládka papíru)

Informace - ODKLÁDÁNÍ ODPADU -nepomačkané láhve.jpg Informace - ODKLÁDÁNÍ ODPADU -nepovolená skládka papíru.jpg

Štěpkovač větví

Možnost zapůjčení štěpkovače větví mají občané obce. Termín vypůjčení se sjednává se správcem (dostupný v době od 7 do 13 hod). Kontakt na správce: +420 725 758 044. Štěpka se odváží do BIO kontejneru za hřbitovem (odvoz na sběrný dvůr je placený).

Do BIO kontejneru se ukládá:

 • Listí, tráva, plevel
 • Zbytky ovoce a zeleniny
 • Čajové sáčky
 • Kávová sedlina
 • Dřevní štěpka z větví stromů a keřů
 • Zbytky rostlin
 • Piliny
 • Hlína z květináčů
 • Spadané ovoce
 • Skořápky ořechů, vajec
 • Peří, vlasy

Co nepatří do bioodpadu:

 • Jedlé oleje
 • Kostí, kůže, maso
 • Uhynulá zvířata
 • Exkrementy masožravých zvířat
 • Znečištěné piliny
 • Celé větve a kořeny stromů
 • Stavební suť
 • Plechovky
 • Komunální odpad
 • Ostatní biologicky nerozložitelné odpady

Harmonogram svozu ODPADU v obci Smilovice - rok 2020

Harmonogram svozu ODPADU v obci Smilovice - rok 2020

Informace odpad, BIO, olej

 • Odpad nelze ukládat kolem sběrných nádob v centru obce v igelitových taškách, tento odpad musí být roztříděn a vhozen do sběrných nádob či dodávaných pytlů. V případě naplnění nádob na stanovišti v centru obce je možno odložit i na sběrné místo u Sportcentra. Prostor v okolí sběrných nádob bude monitorován. Za ukládání odpadu MIMO určené nádoby je možno uložit pokuty dle zákona 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve výši 50 tis. Kč.
 • Upozorňujeme všechny podnikatelské subjekty se sídlem v obci, na jejich zákonnou povinnost, že musí zajišťovat likvidaci odpadu ze své podnikatelské činnosti a to na základě smluvního vztahu s firmou zabývající se likvidací odpadu (např. musí mít druhou popelnici na odvoz a prokázat kontrolnímu orgánu i způsob třídění odpadu). K likvidaci odpadu z podnikání nelze používat odpadového systému pro občany.
 • Pro uložení BIO odpadu bude pro občany obce v jarních měsících znovu přistaven kontejner za hřbitovem. Do tohoto kontejneru je možno ukládat pouze povolený BIO odpad (viz piktogramy na kontejneru), neodkládejte tam už krabice a bedny atd.

Jedlé oleje a tuky

Nově je možno do speciální sběrné nádoby (hnědý kontejnér s oranžovým víkem) odkládat v uzavřených PET láhvích  použité jedlé oleje a tuky z domácností a to bez obsahu saponátů a jiných chemických přípravků, větších mechanických nečistot a jiných odpadních materiálů, zbytků jídel a vody. NUTNÉ je uzavření do pevných nerozbitných obalů. 

Nikdy neodevzdáváme jedlé oleje a tuky, kde obsah vody a další nečistoty přesahují podíl 10 %.

Přílohy:

Co patří do bioodpadu

Oleje

Na kuchyňské zbytky nejlepší jsou slípky...

Proč je dobré a důležité třídit (kompostovat) bio odpad? Jak tedy správně nakládat s bio odpadem? Co vše mohu kompostovat? Slepice domácí – nejlepší pomocník s bio odpadem!
Leták

Projekt: Zelená obec

ZELENÁ FIRMA.jpg ZELENÁ OBEC zelena-barva-bile-pozadi.jpg

V roce 2018 bylo odvezeno firmou REMA celkem 1 997 kg vysloužilých elektrozařízení tj. průměrně 2,48 kg /osoba (počet obyvatel 803).

Naše obec je zapojena do projektu Zelená obec od roku 2008 a umožňuje svým občanům zbavit se ekologickým způsobem vysloužilých drobných elektrospotřebičů a baterií.

Iniciátorem projektu Zelená obec je společnost REMA Systém a.s., která organizuje sběr, třídění, recyklaci a nakládání s elektroodpadem v celé České republice. Cílem projektu je ochrana životního prostředí zabezpečením zpětného odběru a efektivní recyklace odpadů elektrických a elektronických zařízení.

Vysloužilé drobné elektrospotřebiče z domácností, mohou občané odkládat do zeleného sběrného boxu umístěného v budově obecního úřadu.  Projekt naší obci také umožňuje bezplatnou ekologickou likvidaci objemného  elektro - zařízení,  jehož sběr je 2 x ročně ve dvoře za obecním úřadem. Další velká sběrová akce elektro-zařízení i přenosných baterií nebo akumulátorů bude probíhat ve středu dne 30.11.2019, následné  termíny budou zveřejněny v novém kalendáři. Více informací na:  www.rema.cloud/zelena-obec.

Další možností jak se zbavit tohoto elekro zařízení je nechat si jej odvézt zdarma přímo od domu, více na:  www.rema.cloud/bud-liny.

V roce 2019 obec získala certifikát Zelená firma, vice na: www.rema.cloud/zelena-firma.

Dále upozorňujeme občany, že obec může uložit pokutu až do výše 200 000 Kč za znečištění veřejného prostranství nebo za odložení věcí mimo vyhrazené místo.

Není tedy povoleno např. ukládat ledničky a cokoliv dalšího kolem sběrný nádob ani v centru obce! 
V případě naplnění těchto třídících nádob (sklo, papír, plast) v centru obce, je další sběrné místo u Sportcentra.

Certifikát ZELENÁ OBEC

Certifikát ZELENÁ OBEC - 2

Certifikát ZELENÁ FIRMA

Sběr 2018

Harmonogram svozu ODPADU v obci Smilovice - rok 2019

Poznámka: do žlutých pytlů se dávají: Nápojové kartony (Tetra Pack) i kovy (plechovky, zátky od piva...).

Harmonogram svozu ODPADU v obci Smilovice - rok 2019

Sledujte pořad Moje odpadky

www.youtube.com/results?search_query=moje+odpadky

Cílem pořadu je zlepšit povědomí o ekologii a ekonomice v odpadovém hospodářství a přispět tak k úspoře peněz a k ochraně životního prostředí.

1. díl - Popelnice plné peněz  www.youtube.com/watch?v=sOW1nX9Zb5g

2. díl - Vážení popelnic www.youtube.com/watch?v=lHtWDGV-paI

3. díl - Statisíce ve vzduchu www.youtube.com/watch?v=nS_ku4De0Hk

4. díl - Hmotnosti pytlů www.youtube.com/watch?v=CVg9DKYsW9Q

8. díl - Jak správně kompostovat  www.youtube.com/watch?v=FLEPrWR9ElQ 

Milí odpad třídící i netřídící občané,
řekli byste, že šlapání PET lahví a jiných obalů představuje statisícové úspory nebo naopak nešlapání obalů představuje statisícové náklady? Jak je to možné?

Je řada způsobů sběru plastu např. sběr prostřednictvím veřejných kontejnerů, sběr do soukromých popelnic přímo od domu nebo pytlový sběr. My použijeme pro jednoduchou demonstraci pytlový sběr, přičemž princip platí pro všechny typy sběrů. Náklady na nákup pytle, svoz, evidenci, aj. činí na jedno obsloužení pytle nebo nádoby o objemu 120 litrů přibližně 12 Kč (to když je svoz správně nastaven). Příspěvek od autorizované obalové společnosti činí přibližně 5 Kč za kg vytříděných plastových obalů. Další a zároveň poslední informací potřebnou pro doplnění mozaiky je kapacita pytle/nádoby.  Do 120 litrové nádoby/pytle se vejde 1,2 kg nepošlapaných PET lahví nebo 3,5 kg pošlapaných PET lahví.

Hmotnost Příjmy Náklady Zisk / Ztráta
1,2 kg nepošlapaných PET 1,2 * 5 = 6 Kč 12 Kč 6 – 12 =  Ztráta  – 6 Kč
3,5 kg pošlapaných PET 3,5 * 5 = 17,5 Kč 12 Kč 17,5 – 12 =  Zisk  + 5,5 Kč

Z tabulky je krásně vidět, že odpady je možné třídit se ztrátou -6 Kč na pytli/nádobě nebo se ziskem + 5,5 Kč na pytli/nádobě. Záleží jen na tom, zda se šlapou nebo nešlapou obaly, jako jsou PET lahve, krabice od mléka a jiné další obaly.
Možná si říkáte, co to je 6 Kč. Pokud ale budeme uvažovat v rámci obce, která ročně předá k recyklaci 40 tun plastů, tak už se pohybujeme v řádech statisíců a to už jsou peníze, které na zemi nenajdete. Pokud se tyto peníze musí vzít z rozpočtu obce/města nebo kvůli tomu podražit na poplatku za odpady, je to naprosto zbytečné a doslova do vzduchu vyhozené peníze. Pokud nejste z tohoto článku moudřejší, doporučujeme shlédnout 3. díl pořadu MOJEODPADKY na Facebooku nebo na Youtube pod názvem Statisíce ve vzduchu. Přejeme příjemné sledování a spousty pošlapaných obalů.

index.gif

S pozdravem Ing. Radek Staňka
pořad MOJE ODPADKY

Použití kontejnerů pro tříděný komunální odpad

PAPÍR

Ukládá se:

 • noviny
 • časopisy
 • knihy, brožury, sešity
 • rozložené papírové krabice
 • čisté papírové obaly a sáčky
 • karton
 • reklamní letáky
 • kancelářský papír,
 • nápojové kartony od mléka, džusů, vína apod.

 

Nikdy nedáváme:

 • použité papírové kapesníčky, ubrousky
 • uhlový papír (kopírovací)
 • voskový papír
 • mastný papír

 

SKLO

Ukládá se:

 • láhve od nápojů bez kovových či plastových uzávěrů
 • sklo barevné
 • velké skleněné střepy
 • tabulové sklo

Nikdy nedáváme:

 • zrcadla
 • drátěné sklo
 • keramika
 • žárovky, zářivky, výbojky
 • televizní obrazovky
 • automobilová skla

PLAST

Ukládá se:

 • plastové obaly
 • igelitové tašky a sáčky
 • PET láhve – sešlápnuté s víčky
 • kelímky od jogurtů a jiných potravin
 • PEHD obaly, plastové obaly od šamponů, mýdel, mycích, čistících a pracích prostředků
 • kovy,  plechovky od potravin, víčka z nápojů

 

Nikdy nedáváme:

 • guma, pneumatiky
 • molitan, kabely
 • podlahové krytiny, lina PVC
 • textil z umělých vláken
 • nádoby od léčiv

 

BIOODPAD

Ukládá se:

 biologické odpady

 • rostlinného původu
 • živočišného původu

TEXTIL

Ukládá se:

 • textil, oděvy, obuv

ELEKTROZAŘÍZENÍ

Ukládá se:

 • drobné elektrospotřebiče

Projednáno na zasedání zastupitelstva obce Smilovice dne 19.10.2015 v rámci OZV č.3/2015.

Použití platí obdobně i pro třídění odpadu do žlutých a modrých pytlů, např. do žlutých pytlů se dávají: nápojové kartony (Tetra Pack) i kovy (plechovky, zátky od piva...)

Třídění odpadu - informace

Předpisy, obecně závazné vyhlášky (OZV) vztahující se k Odpadovému hospodářství naleznete v sekci: Vyhlášky a zákony.

 1. OZV - o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Smilovice
 2. OZV - o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Tříděný a komunální odpad

služby zajišťuje firma NEHLSEN TŘINEC, s.r.o. dle harmonogramu, bližší informace jsou zahrnuty v OZV. 

Kontakt:  +420 558 334 772,  nehlsen.trinec@nehlsen.cz

Obec je zapojená do systému EKO‑KOM a to na základě Smlouvy o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů.  Odměna poukazovaná na účet obce se vypočítává čtvrtletně a je závislá na množství vytříděných odpadů, její výše roste spolu s účinností systému sběru. Odměna pomáhá snižovat náklady spojené s provozem systému sběru využitelných složek komunálních odpadů.

Ošacení

je možné uložit do bílého boxu v centru obce, svoz zajišťuje: TextilEco a.s.

 • textil, oděvy, obuv

Sběr elektro

 1. Drobné elektrospotřebiče můžete po celý rok odkládat do zeleného boxu v zádveří budovy OÚ.
  Elektroodpad (zabalený ve vlastní krabici minimálně 25 kg), (nezabalený o váze vyšší než 150 kg) si můžete nechat ZDARMA odvést přímo z domu v rámci projektu „BUĎ LÍNÝ“, pro více informací volejte 840 550 650 – REMA Systém,a.s.  (REMA Systém zajišťuje organizaci sběru, třídění, nakládání a recyklaci v celé České republice). Specializované společnosti zajišťují tento zpětný odběr bezplatně, vše je hrazeno z recyklačních poplatků, které jsou již zahrnuty v ceně každého nového přístroje;
 2. Sběr velkého ELEKTROO je pravidelně 2 x ročně (přesné termíny jsou zveřejněné v kalendáři).Místo pro shromáždění elektrozařízení – dvůr za obecním úřadem. Jedná se o elektrospotřebiče a elektronářadí:
 • (mikrovlnky, pily, sekačky, pračky, televize, monitory, počítače, fény, rychlovarné konvice, tiskárny)
 • baterie, autobaterie,
 • zářivky, výbojky,
 • tonery CD a DVD, kancelářskou a výpočetní techniku,
 • elektroodpad, elektrošrot, domácí spotřebiče (lednice – kompletní),
 • tištěné spoje, PC nebo i jiné elektro komponenty, součásti z telekomunikací atd.

Přihláška -  Prohlášení plátce poplatku (najdete na stránce Formuláře a žádosti), změny je nutno nahlásit na obci do 15 dnů, (sankce za nesplnění povinnosti jsou řešeny v daňovém řízení).

Počasí

Pátek Skoro jasno 27/17 °C
Sobota Zataženo 27/17 °C
Neděle Skoro jasno 29/18 °C
Pondělí Polojasno až oblačno s dešťovými přeháňkami 30/17 °C