Obecní úřad SMILOVICE
Smilovice 13
739 55 Smilovice u Třince
tel: 558 694 522, 724 181 050
email: ou-smilovice(at)smilovice.czNaposled přidáno

Projekty
Rekonstrukce parkoviště a dostavba chodníku ke škole - 2019
18.09.2019 09:56

Formuláře
ŽÁDOST dotace - příspěvek/ dar
09.09.2019 10:02

Informace obce
VÝSTAVA ZAHRÁDKÁŘŮ - SMILOVICE
09.09.2019 09:24

Informace obce
VÝSTAVA ZAHRÁDKÁŘŮ - Střítež
09.09.2019 09:20

Úřední deska
32/2019 10. zasedání zastupitelstva obce
06.09.2019 13:38

Informace obce
OZNÁMENÍ - KLUBÍK
04.09.2019 14:39

Informace obce
Informace - povinné „čipování“ psů
03.09.2019 13:28

Informace obce
"Den pěstounství" - OSTRAVA
03.09.2019 12:28

Úřední deska
31/2019 Veřejná vyhláška
02.09.2019 17:17

Informace obce
Chraňte domov i sebe – bezpečnostní desatero HZS
26.08.2019 08:51

Informace obce
Oznámení - vodovod
22.08.2019 12:25

Fotogalerie
DEN OBCE r. 2019
21.08.2019 08:39

Odpadové hospodářství
Projekt: Zelená obec
14.08.2019 09:50

Informace obce
Bezpečnost na silnicích
13.08.2019 11:56

Informace obce
Informace k odběru vody a napouštění bazénů
08.08.2019 11:22

Úřední deska
30/2019 Výzva k podání nabídky „Vybavení školy - nábytek“
31.07.2019 18:07

Fotogalerie
Memoriál Ing. Vladislava Krejzy
25.07.2019 15:03

Úřední deska
28/2019 Výzva k podání nabídky „Vybavení školy - konektivita“
25.07.2019 14:58

Informace obce
Memoriál Ing. Vladislava Krejzy
16.07.2019 11:10

Úřední deska
27/2019 Nařízení statutárního města Třince č. 3/2019
04.07.2019 12:10

Úřední deska

32/2019 10. zasedání zastupitelstva obce
06.09.2019 13:38

31/2019 Veřejná vyhláška
02.09.2019 17:17

30/2019 Výzva k podání nabídky „Vybavení školy - nábytek“
31.07.2019 18:07

více>>

Informace obce

VÝSTAVA ZAHRÁDKÁŘŮ - SMILOVICE
09.09.2019 09:24

VÝSTAVA ZAHRÁDKÁŘŮ - Střítež
09.09.2019 09:20

OZNÁMENÍ - KLUBÍK
04.09.2019 14:39

Informace - povinné „čipování“ psů
03.09.2019 13:28

"Den pěstounství" - OSTRAVA
03.09.2019 12:28

více>>


Naše základní škola čerpá finanční příspěvek v rámci projektu "Přístavba budovy mateřské školy ve Smilovicích" (Reg. číslo: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0006278), který je spolufinancován z EU, konkrétně z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP). Předmětem předkládaného projektu je přístavba objektu č. p. 151, tj. mateřské školy v obci Smilovice. Tento projekt bude mít za následek vytvoření 1 nové třídy mateřské školy a zvýšení kapacity o 16 dětí na celkovou kapacitu 40 dětí ve 2 třídách mateřské školy. Předložený projekt reaguje na neuspokojenou poptávku po místech v mateřské škole. Rozšířením kapacity tohoto zařízení dojde k pokrytí této neuspokojené poptávky po předškolním vzdělávání a umožní zapojení rodičů na trh práce.


erb SMILOVICE Smilovice leží na úpatí strmých svahů 738 m vysoké Goduly v masivu Moravskoslezských Beskyd v krásném a tichém prostředí na místní komunikaci mezi Stříteží (odbočka ze silnice I/68) a obcí Řekou, která je jedním z center cestovního ruchu v Beskydech a je od Smilovic vzdálená 2 km, podobně jako další obec, která rovněž zastává v cestovním ruchu významné místo a má v této oblasti nemalý rozvojový potenciál - Komorní Lhotka. Rolnické brány ve znaku obce Smilovice jsou symbolem toho, že se její obyvatelé odjakživa zabývali zemědělstvím typickým pro tento kraj - obděláváním chudých políček a pastevectvím a salašením v okolních kopcích. Námaha, s jakou dobývali každodenní živobytí v těchto nepříznivých podmínkách, byla jedním z nejvýraznějších vlivů formujících jejich povahu a způsob života.

Smilovice využívají své polohy na hranici chráněné krajinné oblasti Beskyd a stávají se jedním z center sportu, rekreace a turistiky. Pro potřeby návštěvníků je k dispozici sportovní areál s moderním vybavením a několik stezek pro pěší, cyklisty i jezdce na koních zpřístupňuje obec, její širší okolí a horský masiv Beskyd po celý rok všem návštěvníkům. V částech obce těsně u hranice chráněné krajinné oblasti Beskydy lze uvažovat o individuální výstavbě rodinných domů a sídel.

Ze zajímavostí v okolí obce lze jmenovat Mánesův pomník na odbočce ve Stříteži do Smilovic, příjemné klimatické a bylinné lázně v blízké Komorní Lhotce a vesnici pevně sevřenou v úzkém horském údolí - Řeku s řadou dalších krásných míst, které určitě stojí za návštěvu v kterékoliv roční době.


Mobilní aplikace "Obec Smilovice" pro Android

Mobilní aplikace "Obec Smilovice" pro iOS


PŘIHLÁŠENÍ/ZRUŠENÍ ODBĚRU NOVINEK NA EMAIL
Váš email: Opište kód:

Dotační projekt "Místní akční plán v ORP Třinec"

Regioforum
Euroregion Těšínské Slezsko

Moravskoslezsky kraj