Obecní úřad SMILOVICE
Smilovice 13
739 55 Smilovice u Třince
tel: 558 694 522, 724 181 050
email: ou-smilovice(at)smilovice.czNaposled přidáno

Informace obce
Memoriál Ing. Vladislava Krejzy
16.07.2019 11:10

Informace obce
Oznámení - pes jezevčík
04.07.2019 12:52

Úřední deska
27/2019 Nařízení statutárního města Třince č. 3/2019
04.07.2019 12:10

Úřední deska
26/2019 Závěrečný účet Sdružení obcí povodí Stonávky (SOPS) za rok 2018
04.07.2019 10:55

Úřední deska
25/2019 9. zasedání zastupitelstva obce
04.07.2019 10:49

Úřední deska
24/2019 Výzva k podání nabídky „Vybavení školy“
04.07.2019 10:30

Informace obce
HZS - Bezpečné prožití léta
28.06.2019 13:22

Informace obce
Příměstský 3D tábor
27.06.2019 11:56

Úřední deska
21/2019 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - změna ÚP č. 1
13.06.2019 14:16

Úřední deska
20/2019 Závěrečný účet obce Smilovice - rok 2018
31.05.2019 09:16

Informace obce
ODBĚR ELEKTRA - UKONČENO
31.05.2019 08:13

Fotogalerie
Setkání jubilantů a seniorů r. 2019
16.05.2019 09:53

Fotogalerie
Badmintonový turnaj r. 2019
16.05.2019 09:46

Strategie obce
Strategický plán obce 2021-2026
18.04.2019 09:18

Strategie obce
Plán rozvoje obce Smilovice 2011-2020
18.04.2019 08:32

Odpadové hospodářství
Harmonogram svozu ODPADU v obci Smilovice - rok 2019
17.04.2019 13:25

Územní plán
ÚZEMNÍ PLÁN OBCE - změna č. 1
17.04.2019 11:52

Informace obce
Akce voda ze studny 2019
17.04.2019 11:50

Informace obce
Upozornění POLICIE - „Volající vnuci…“
02.04.2019 10:35

Informace obce
Kotlíkové dotace - schůzka dne 10.4.2019
02.04.2019 10:04

Úřední deska

27/2019 Nařízení statutárního města Třince č. 3/2019
04.07.2019 12:10

26/2019 Závěrečný účet Sdružení obcí povodí Stonávky (SOPS) za rok 2018
04.07.2019 10:55

25/2019 9. zasedání zastupitelstva obce
04.07.2019 10:49

více>>

Informace obce

Memoriál Ing. Vladislava Krejzy
16.07.2019 11:10

Oznámení - pes jezevčík
04.07.2019 12:52

HZS - Bezpečné prožití léta
28.06.2019 13:22

Příměstský 3D tábor
27.06.2019 11:56

ODBĚR ELEKTRA - UKONČENO
31.05.2019 08:13

více>>


Naše základní škola čerpá finanční příspěvek v rámci projektu "Přístavba budovy mateřské školy ve Smilovicích" (Reg. číslo: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0006278), který je spolufinancován z EU, konkrétně z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP). Předmětem předkládaného projektu je přístavba objektu č. p. 151, tj. mateřské školy v obci Smilovice. Tento projekt bude mít za následek vytvoření 1 nové třídy mateřské školy a zvýšení kapacity o 16 dětí na celkovou kapacitu 40 dětí ve 2 třídách mateřské školy. Předložený projekt reaguje na neuspokojenou poptávku po místech v mateřské škole. Rozšířením kapacity tohoto zařízení dojde k pokrytí této neuspokojené poptávky po předškolním vzdělávání a umožní zapojení rodičů na trh práce.


erb SMILOVICE Smilovice leží na úpatí strmých svahů 738 m vysoké Goduly v masivu Moravskoslezských Beskyd v krásném a tichém prostředí na místní komunikaci mezi Stříteží (odbočka ze silnice I/68) a obcí Řekou, která je jedním z center cestovního ruchu v Beskydech a je od Smilovic vzdálená 2 km, podobně jako další obec, která rovněž zastává v cestovním ruchu významné místo a má v této oblasti nemalý rozvojový potenciál - Komorní Lhotka. Rolnické brány ve znaku obce Smilovice jsou symbolem toho, že se její obyvatelé odjakživa zabývali zemědělstvím typickým pro tento kraj - obděláváním chudých políček a pastevectvím a salašením v okolních kopcích. Námaha, s jakou dobývali každodenní živobytí v těchto nepříznivých podmínkách, byla jedním z nejvýraznějších vlivů formujících jejich povahu a způsob života.

Smilovice využívají své polohy na hranici chráněné krajinné oblasti Beskyd a stávají se jedním z center sportu, rekreace a turistiky. Pro potřeby návštěvníků je k dispozici sportovní areál s moderním vybavením a několik stezek pro pěší, cyklisty i jezdce na koních zpřístupňuje obec, její širší okolí a horský masiv Beskyd po celý rok všem návštěvníkům. V částech obce těsně u hranice chráněné krajinné oblasti Beskydy lze uvažovat o individuální výstavbě rodinných domů a sídel.

Ze zajímavostí v okolí obce lze jmenovat Mánesův pomník na odbočce ve Stříteži do Smilovic, příjemné klimatické a bylinné lázně v blízké Komorní Lhotce a vesnici pevně sevřenou v úzkém horském údolí - Řeku s řadou dalších krásných míst, které určitě stojí za návštěvu v kterékoliv roční době.


Mobilní aplikace "Obec Smilovice" pro Android

Mobilní aplikace "Obec Smilovice" pro iOS


PŘIHLÁŠENÍ/ZRUŠENÍ ODBĚRU NOVINEK NA EMAIL
Váš email: Opište kód:

Dotační projekt "Místní akční plán v ORP Třinec"

Regioforum
Euroregion Těšínské Slezsko

Moravskoslezsky kraj