Obecní úřad SMILOVICE
Smilovice 13
739 55 Smilovice u Třince
tel: 558 694 522, 724 181 050
email: ou-smilovice(at)smilovice.cz


informace pro turisty
letecký pohled na obec

Naposled přidáno

Úřední deska
7/2020 Veřejná vyhláška - stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích v obci Smilovice
14.02.2020 14:02

pdf.png pdf.png

Úřední deska
6/2020 Veřejná vyhláška - Agentura ochrany přírody a krajiny ČR
03.02.2020 17:46

pdf.png xls.png 33120.jpg 33121.jpg 33122.jpg 33123.jpg 33124.jpg 33125.jpg 33126.jpgxls.png xls.png

Informace obce
Sociální služby - nabídka podpory Slezské diakonie
28.01.2020 08:57

pdf.png

Informace obce
Oznámení o uzavření stavebního úřadu - HNOJNÍK
28.01.2020 08:51

Informace obce
Den na lyžích - MSK
27.01.2020 09:30

33094.jpg

Informace obce
Informace - přiznání k dani z nemovitých věcí na rok 2020 - FÚ
21.01.2020 14:25

Informace obce
OZNÁMENÍ O PŘERUŠENÍ DODÁVKY VODY - dne 16.1.2020
14.01.2020 14:25

Úřední deska
5/2020 Veřejnoprávní smlouva - SC Smilovice, z.s.
13.01.2020 17:37

pdf.png

Úřední deska
4/2020 Upozornění vlastníkům a uživatelům pozemků
09.01.2020 10:40

pdf.png

Úřední deska
3/2020 Rozpočet r. 2020, Rozpočtová opatření, Střednědobý výhled rozpočtu – SOPS
07.01.2020 12:40

Úřední deska
2/2020 Informace o termínu konání akcí - r. 2020
07.01.2020 11:26

pdf.png

Úřední deska
1/2020 Střednědobý výhled rozpočtu, Rozpočet, Rozpočtová opatření – obec r. 2020
07.01.2020 11:03

Informace obce
SMILOVICKÝ PLES
06.01.2020 09:03

pdf.png

Informace obce
Směsný komunální odpad
30.12.2019 10:36

Odpadové hospodářství
Harmonogram svozu ODPADU v obci Smilovice - rok 2020
16.12.2019 15:18

pdf.png

Zpravodaj
Smilovický zpravodaj - prosinec 2019
16.12.2019 15:14

pdf.png

Odpadové hospodářství
Informace odpad, BIO, olej
16.12.2019 10:56

Úřední deska
49/2019 2019 Veřejná vyhláška
13.12.2019 22:36

pdf.png pdf.png

Informace obce
VODNÉ - odečet stavu k datu 31.12.2019
11.12.2019 17:44

Informace obce
Nalezený pes v obci Horní Těrlicko - kolie
06.12.2019 08:38

32831.jpg

Úřední deska

7/2020 Veřejná vyhláška - stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích v obci Smilovice
14.02.2020 14:02

pdf.png pdf.png

6/2020 Veřejná vyhláška - Agentura ochrany přírody a krajiny ČR
03.02.2020 17:46

pdf.png xls.png 33120.jpg 33121.jpg 33122.jpg 33123.jpg 33124.jpg 33125.jpg 33126.jpgxls.png xls.png

5/2020 Veřejnoprávní smlouva - SC Smilovice, z.s.
13.01.2020 17:37

pdf.png

více>>

Informace obce

Sociální služby - nabídka podpory Slezské diakonie
28.01.2020 08:57

pdf.png

Oznámení o uzavření stavebního úřadu - HNOJNÍK
28.01.2020 08:51

Den na lyžích - MSK
27.01.2020 09:30

33094.jpg

Informace - přiznání k dani z nemovitých věcí na rok 2020 - FÚ
21.01.2020 14:25

OZNÁMENÍ O PŘERUŠENÍ DODÁVKY VODY - dne 16.1.2020
14.01.2020 14:25

více>>


Naše základní škola čerpá finanční příspěvek v rámci projektu "Přístavba budovy mateřské školy ve Smilovicích" (Reg. číslo: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0006278), který je spolufinancován z EU, konkrétně z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP). Předmětem předkládaného projektu je přístavba objektu č. p. 151, tj. mateřské školy v obci Smilovice. Tento projekt bude mít za následek vytvoření 1 nové třídy mateřské školy a zvýšení kapacity o 16 dětí na celkovou kapacitu 40 dětí ve 2 třídách mateřské školy. Předložený projekt reaguje na neuspokojenou poptávku po místech v mateřské škole. Rozšířením kapacity tohoto zařízení dojde k pokrytí této neuspokojené poptávky po předškolním vzdělávání a umožní zapojení rodičů na trh práce.


erb SMILOVICE Smilovice leží na úpatí strmých svahů 738 m vysoké Goduly v masivu Moravskoslezských Beskyd v krásném a tichém prostředí na místní komunikaci mezi Stříteží (odbočka ze silnice I/68) a obcí Řekou, která je jedním z center cestovního ruchu v Beskydech a je od Smilovic vzdálená 2 km, podobně jako další obec, která rovněž zastává v cestovním ruchu významné místo a má v této oblasti nemalý rozvojový potenciál - Komorní Lhotka. Rolnické brány ve znaku obce Smilovice jsou symbolem toho, že se její obyvatelé odjakživa zabývali zemědělstvím typickým pro tento kraj - obděláváním chudých políček a pastevectvím a salašením v okolních kopcích. Námaha, s jakou dobývali každodenní živobytí v těchto nepříznivých podmínkách, byla jedním z nejvýraznějších vlivů formujících jejich povahu a způsob života.

Smilovice využívají své polohy na hranici chráněné krajinné oblasti Beskyd a stávají se jedním z center sportu, rekreace a turistiky. Pro potřeby návštěvníků je k dispozici sportovní areál s moderním vybavením a několik stezek pro pěší, cyklisty i jezdce na koních zpřístupňuje obec, její širší okolí a horský masiv Beskyd po celý rok všem návštěvníkům. V částech obce těsně u hranice chráněné krajinné oblasti Beskydy lze uvažovat o individuální výstavbě rodinných domů a sídel.

Ze zajímavostí v okolí obce lze jmenovat Mánesův pomník na odbočce ve Stříteži do Smilovic, příjemné klimatické a bylinné lázně v blízké Komorní Lhotce a vesnici pevně sevřenou v úzkém horském údolí - Řeku s řadou dalších krásných míst, které určitě stojí za návštěvu v kterékoliv roční době.


Mobilní aplikace "Obec Smilovice" pro Android

Mobilní aplikace "Obec Smilovice" pro iOS


PŘIHLÁŠENÍ/ZRUŠENÍ ODBĚRU NOVINEK NA EMAIL
Váš email: Opište kód:

Dotační projekt "Místní akční plán v ORP Třinec"

Regioforum
Euroregion Těšínské Slezsko

Moravskoslezsky kraj