Obecní úřad SMILOVICE
Smilovice 13
739 55 Smilovice u Třince
tel: 558 694 522, 724 181 050
email: ou-smilovice(at)smilovice.czNaposled přidáno

Úřední deska
18/2019 6. zasedání zastupitelstva obce
17.05.2019 12:03

Fotogalerie
Setkání jubilantů a seniorů r. 2019
16.05.2019 09:53

Fotogalerie
Badmintonový turnaj r. 2019
16.05.2019 09:46

Úřední deska
17/2019 Návrh závěrečného účtu obce Smilovice r. 2018
07.05.2019 11:27

Úřední deska
16/2019 Oznámení - volby EP
06.05.2019 19:36

Úřední deska
15/2019 Cena vody r. 2018
29.04.2019 17:13

Úřední deska
14/2019 FÚ VV hromadný předpis DANĚ
29.04.2019 17:09

Úřední deska
13/2019 MSK - veřejná vyhláška
18.04.2019 10:41

Strategie obce
Strategický plán obce 2021-2026
18.04.2019 09:18

Strategie obce
Plán rozvoje obce Smilovice 2011-2020
18.04.2019 08:32

Odpadové hospodářství
Harmonogram svozu ODPADU v obci Smilovice - rok 2019
17.04.2019 13:25

Územní plán
ÚZEMNÍ PLÁN OBCE - změna č. 1
17.04.2019 11:52

Informace obce
Akce voda ze studny 2019
17.04.2019 11:50

Úřední deska
12/2019 Volby EP - schůzka
08.04.2019 10:48

Informace obce
Upozornění POLICIE - „Volající vnuci…“
02.04.2019 10:35

Informace obce
Kotlíkové dotace - schůzka dne 10.4.2019
02.04.2019 10:04

Informace obce
Upozornění občanům na možný výskyt MEDVĚDA
28.03.2019 11:37

Úřední deska
8/2019 Informace k volbám do Evropského parlamentu
21.03.2019 14:09

Zápisy a usnesení
Volební období 2018 - 2022
20.03.2019 11:03

Úřední deska
7/2019 Veřejnoprávní smlouva - SC Smilovice, z.s.
13.03.2019 08:47

Úřední deska

18/2019 6. zasedání zastupitelstva obce
17.05.2019 12:03

17/2019 Návrh závěrečného účtu obce Smilovice r. 2018
07.05.2019 11:27

16/2019 Oznámení - volby EP
06.05.2019 19:36

více>>

Informace obce

Akce voda ze studny 2019
17.04.2019 11:50

Upozornění POLICIE - „Volající vnuci…“
02.04.2019 10:35

Kotlíkové dotace - schůzka dne 10.4.2019
02.04.2019 10:04

Upozornění občanům na možný výskyt MEDVĚDA
28.03.2019 11:37

Harmonogram svozu ODPADU v obci Smilovice - rok 2019
27.02.2019 09:47

více>>


Naše základní škola čerpá finanční příspěvek v rámci projektu "Přístavba budovy mateřské školy ve Smilovicích" (Reg. číslo: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0006278), který je spolufinancován z EU, konkrétně z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP). Předmětem předkládaného projektu je přístavba objektu č. p. 151, tj. mateřské školy v obci Smilovice. Tento projekt bude mít za následek vytvoření 1 nové třídy mateřské školy a zvýšení kapacity o 16 dětí na celkovou kapacitu 40 dětí ve 2 třídách mateřské školy. Předložený projekt reaguje na neuspokojenou poptávku po místech v mateřské škole. Rozšířením kapacity tohoto zařízení dojde k pokrytí této neuspokojené poptávky po předškolním vzdělávání a umožní zapojení rodičů na trh práce.


erb SMILOVICE Smilovice leží na úpatí strmých svahů 738 m vysoké Goduly v masivu Moravskoslezských Beskyd v krásném a tichém prostředí na místní komunikaci mezi Stříteží (odbočka ze silnice I/68) a obcí Řekou, která je jedním z center cestovního ruchu v Beskydech a je od Smilovic vzdálená 2 km, podobně jako další obec, která rovněž zastává v cestovním ruchu významné místo a má v této oblasti nemalý rozvojový potenciál - Komorní Lhotka. Rolnické brány ve znaku obce Smilovice jsou symbolem toho, že se její obyvatelé odjakživa zabývali zemědělstvím typickým pro tento kraj - obděláváním chudých políček a pastevectvím a salašením v okolních kopcích. Námaha, s jakou dobývali každodenní živobytí v těchto nepříznivých podmínkách, byla jedním z nejvýraznějších vlivů formujících jejich povahu a způsob života.

Smilovice využívají své polohy na hranici chráněné krajinné oblasti Beskyd a stávají se jedním z center sportu, rekreace a turistiky. Pro potřeby návštěvníků je k dispozici sportovní areál s moderním vybavením a několik stezek pro pěší, cyklisty i jezdce na koních zpřístupňuje obec, její širší okolí a horský masiv Beskyd po celý rok všem návštěvníkům. V částech obce těsně u hranice chráněné krajinné oblasti Beskydy lze uvažovat o individuální výstavbě rodinných domů a sídel.

Ze zajímavostí v okolí obce lze jmenovat Mánesův pomník na odbočce ve Stříteži do Smilovic, příjemné klimatické a bylinné lázně v blízké Komorní Lhotce a vesnici pevně sevřenou v úzkém horském údolí - Řeku s řadou dalších krásných míst, které určitě stojí za návštěvu v kterékoliv roční době.


Mobilní aplikace "Obec Smilovice" pro Android

Mobilní aplikace "Obec Smilovice" pro iOS


PŘIHLÁŠENÍ/ZRUŠENÍ ODBĚRU NOVINEK NA EMAIL
Váš email: Opište kód:

Dotační projekt "Místní akční plán v ORP Třinec"

Regioforum
Euroregion Těšínské Slezsko

Moravskoslezsky kraj