Obecní úřad SMILOVICE
Smilovice 13
739 55 Smilovice u Třince
tel: 558 694 522, 724 181 050
email: ou-smilovice(at)smilovice.cz


informace pro turisty

Harmonogram svozu ODPADU v obci Smilovice - rok 2020

16.12.2019 15:18
 
pdf.png
 

Informace odpad, BIO, olej

16.12.2019 10:56
 
 

Na kuchyňské zbytky nejlepší jsou slípky...

07.10.2019 09:56

Proč je dobré a důležité třídit (kompostovat) bio odpad?
Jak tedy správně nakládat s bio odpadem?
Co vše mohu kompostovat?
Slepice domácí – nejlepší pomocník s bio odpadem!
.....více vám prozradí leták v příloze
 
pdf.png
 

Projekt: Zelená obec

14.08.2019 09:50

.
V roce 2018 bylo odvezeno firmou REMA celkem 1 997 kg vysloužilých elektrozařízení tj. průměrně 2,48 kg /osoba (počet obyvatel 803).
 
pdf.png pdf.png pdf.png pdf.png
 

Harmonogram svozu ODPADU v obci Smilovice - rok 2019

17.04.2019 13:25


Poznámka:
do žlutých pytlů se dávají: NÁPOJOVÉ KARTONY (Tetra Pack) i KOVY (plechovky)
 
pdf.png
 

Sledujte pořad MOJE ODPADKY

16.08.2016 12:07
 
 

Použití kontejnerů pro tříděný komunální odpad

16.08.2016 12:03
 
 

Třídění odpadu - informace ZDE...

16.08.2016 11:21

Předpisy, obecně závazné vyhlášky (OZV) vztahující se k ODPADOVÉMU HOSPODÁŘSTVÍ naleznete v sekci: Obecní vyhlášky;
1) OZV
o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Smilovice
2) OZV
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

http://www.smilovice.cz/dokumenty[179]-[cz]-obecni-vyhlasky