Obecní úřad SMILOVICE
Smilovice 13
739 55 Smilovice u Třince
tel: 558 694 522, 724 181 050
email: ou-smilovice(at)smilovice.cz


informace pro turisty

Kulturní zařízení Smilovice

15.01.2015 14:12

Základním výstupem projektu je vytvoření a uspořádání smysluplných aktivit zaměřených na posilnění přeshraničních vztahů a vazeb mezi partnerskými obcemi Smilovice a Bitarová. Společné akce organizované v rámci tohoto projektu se budou konat v kulturním zařízení obce Smilovice.
Za tímto účelem měly být pořízené - např. židle (120 ks stohovatelné, čalouněné s opěrkami ) a stoly (21 ks stohovatelných stolů dvou rozměrů) - pro vybavení společenského zařízení.

Rozpočet projektu - 24 673,09 Eur (dotace 85 %)
Žádost podána 11/2014 - Region Bílé Karpaty - neschváleno.

Nákup stolů a židlí realizován z vlastních zdrojů.
 
foto: původní židle
 

Přístavba a rekonstrukce ZŠ a MŠ

10.02.2014 15:28

1. část - Přístavba a rekonstrukce mateřské školky a dostavba spojovacího krčku, Smilovice č.151 - r. 2016 - 2018
2. část - Přístavba a rekonstrukce základní školy, Smilovice č. 164 - dokončení do r. 2019

Stávající stavby občanské vybavenosti: mateřská škola a základní škola ve Smilovicích, budovy v současnosti samostatně stojící.

Podaná žádost na zateplení stavajících budov z OPŽP (celkové výdaje na projekt 23 530 414,- Kč) - neschváleno.
Přístavba ZŠ a MŠ: Podané žádosti na MŠMT a MF r. 2014/2015 - neschváleno, v r. 2016/2017 na MŠMT - neschváleno.

1a) Realizace projektu: „Snížení energetické náročnosti objektů ZŠ a MŠ Smilovice“
Zhotovitel: AK plus Novostav, s.r.o., Jablunkovská 410, 739 61 Třinec, IČ: 253680052
Smlouva o dílo ze dne 31.10.2016 - cena: 3 352 987,- Kč

1b) Rekonstrukce MŠ (budova č.p. 151)
Zhotovitel: AK plus Novostav, s.r.o., Jablunkovská 410, 739 61 Třinec, IČ: 253680052
Smlouva o dílo ze dne 10.8.2017 - cena: 1. 573 000,- Kč.

Při zateplení budovy ZŠ byly nalezeny i historické dokumenty z r. 1974.

Moravskoslezský kraj

Dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ve výši 400 tis. Kč na projekt: „Řešení havarijního stavu střechy školy“

 
pdf.png pdf.png pdf.png zateplení ZŠ zateplení ZŠ zateplení ZŠ zateplení ZŠ střecha ZŠ střecha MŠ zateplení MŠ zateplení MŠ rekonstrukce MŠ rekonstrukce MŠsoubor.png rekonstrukce MŠ rekonstrukce MŠ rekonstrukce MŠpdf.png pdf.png pdf.png pdf.png pdf.png pdf.png
 

Zateplení budovy Obecního úřadu ve Smilovicích

24.09.2013 13:31


Investor: Obec Smilovice
Projektant DSP: Ing. René Zelinka
Finanční podpora: OPŽP, výzva XLIV, projekt je schválen k financování.
Celkové náklady na projekt dle podané žádosti: 4 902 102 Kč

Administrace a řízení projektu: ASA EXPERT, a.s., IČ 27791891, vykonává tyto činnosti:
- vypracování Energetický audit: 29 645 Kč.
- podání žádosti o dotaci: 42 350 Kč
- zpracování projektové dokumentace: 71 269 Kč
- příprava zadávací dokumentace a organizace zadávacího řízení 36 300 Kč
- podpora řízení a monitoringu dotačního projektu 30 250 Kč
- výkon autorského a technického dozoru: 91 960 Kč

Zhotovitel:
Projektant RDS: ASA EXPERT a.s.,
zodpovědný projektant ing . Filip Machálek, autorizovaný inženýr ing. Pavel Petruška
Technický dozor investora u stavby: ASA EXPERT a.s., ing. Jiří Hořínek
Rozpočet dle výběrového řízení: 4 438 205 Kč, rezerva 221 910 Kč.

Stavba dokončena.
 
pdf.png foto
 

Vzduchotechnika pro školní jídelnu

24.09.2013 12:36

Investor: Obec Smilovice
Projektant: 1.RS KLIMA, IČ:61956953
Zhotovitel: PROFI KLIMA a.s. IČ: 25379721
Rozpočet dle výběrového řízení: 465 411 Kč
Náklady na realizaci: 465 411 Kč
Zrealizováno 9/2013.
 
pdf.png
 

Rekonstrukce kulturního a společenského zařízení Smilovice

24.09.2013 12:11

Investor: Obec Smilovice
Projektant: Ing. René Zelinka
Finanční podpora: SZIF - Program obnovy venkova ČR na období 2007 - 2013
Zpracování žádosti o dataci: STONAX, o.p.s.
Zhotovitel: HAMROZI s.r.o, IČ: 25842544
Rozpočet na stavební práce dle výběrového řízení - VZ podlimitní na stavby: 1 506 605 Kč
Technický dozor investora u stavby: TISPOL, s.r.o, IČ: 26858851

Náklady na realizaci: 1 744 528 Kč (realizace zakázky dle smlouvy a dodatku - více práce 198 731 Kč, méně práce 2 100 Kč.) + 26 862 Kč (dozor) + 24 200 Kč (zpracování žádosti o dotaci), projekt. dokumentace 17 500 Kč, zajištění výběr. řízení 29 887 Kč. Stavba dokončena 12/2013.

Podmínky k proplácení finančních prostředků byly splněny a dotace byla schválená ve výši:
1. příspěvek společenství EU - 1 018 812 Kč
2. Příspěvek z národních zdrojů: 254 704 Kč
Dotace celkem 1 273 516 Kč.

Ceny s DPH
 
pdf.png pdf.png pdf.png foto
 

Rekonstrukce mostu ev. č. 2c - M1

24.09.2013 10:29

Projektová dokumentace: TŘINECKÁ PROJEKCE, a.s. ,
Rozpočet akce: 5 983 098,22 Kč
Výběrové řízení: Tispol s.r.o.: 19 965,- Kč
Projekt v realizaci, stavební práce v termínu: 9/2015 - 2016

Cena s DPH dle smlouvy o dílo: 4 188 679,48 Kč
Zhotovitel:AWT Rekultivace a. s., subdodavatel: AlfaPOL s.r.o.
O2 - Cetin - přeložka kabelu:
TŘINECKÁ PROJEKCE, a.s. ing. Libor Filín – stavební a autorský dozor
Ing. Pavel Prokesz – koordinátor BOZP a BT: cena 22 tis Kč (3 měsíce)
 
soubor.png pdf.png pdf.png rekonstrukce mostu
 

Realizace interiéru místnosi - spolky

20.09.2013 11:41

Investor: Obec Smilovice
Projekt: INTERDEKOR HP s.r.o., IČ 253 67 49
Náklady na projektovou dokumentaci: 6 050 Kč - vítězný projekt

Realizace: Eduard Rajnoch, IČ 40294285
Náklady na realizaci: 277 592 Kč
Investor: Obec Smilovice
Realizováno 9/2013


 
pdf.png foto
 

Úprava nebytových prostor Smilovice 13

20.09.2013 11:14

Investor: Obec Smilovice
Zhotovitel: HAMROZI s.r.o, IČ:
Rozpočet dle výběrového řízení: 280 587 Kč
Celkové náklady na stavbu: 335 838 Kč
Stavba ukončena 5/2013.
 
 

„Pomník padlých - Smilovice“

20.09.2013 11:09

Investor: Obec Smilovice
Finanční podpora: Moravskoslezský kraj
Náklady na realizaci: 40 135 Kč.
Zrealizováno: 9/2013.
 
pomník po rekonstrukci pomník před rekonstrukcí detail poškození po restaurování nový kříž
 

Revitalizace obecního hřbitova

20.09.2013 11:08

Investor: Obec Smilovice
Projektant: Ing. René Zelinka
Finanční podpora: SZIF - Program rozvoje venkova ČR
Zhotovitel: TOKAMA stavební s.r.o, IČ: 01445961
Rozpočet dle výběrového řízení: 939 609 Kč
Technický dozor investora u stavby: TISPOL, s.r.o, IČ: 26858851

Dotace 317 977 Kč
Cenkové náklady 1 040 850 Kč
Ceny včetně DPH.
Stavba dokončena 10/2013
 
pdf.png
 
Oficiální stránky obce Smilovice © 2020 | prohlášení o přístupnosti | poslední aktualizace: 10.08.2020 10:18