Obecní úřad SMILOVICE
Smilovice 13
739 55 Smilovice u Třince
tel: 558 694 522, 724 181 050
email: ou-smilovice(at)smilovice.cz


Kulturní zařízení Smilovice

15.01.2015 14:12

Základním výstupem projektu je vytvoření a uspořádání smysluplných aktivit zaměřených na posilnění přeshraničních vztahů a vazeb mezi partnerskými obcemi Smilovice a Bitarová. Společné akce organizované v rámci tohoto projektu se budou konat v kulturním zařízení obce Smilovice.
Za tímto účelem měly být pořízené - např. židle (120 ks stohovatelné, čalouněné s opěrkami ) a stoly (21 ks stohovatelných stolů dvou rozměrů) - pro vybavení společenského zařízení.

Rozpočet projektu - 24 673,09 Eur (dotace 85 %)
Žádost podána 11/2014 - Region Bílé Karpaty - neschváleno.

Nákup stolů a židlí realizován z vlastních zdrojů.
 
 

Přístavba a rekonstrukce ZŠ a MŠ

10.02.2014 15:28

1. část - Přístavba a rekonstrukce mateřské školky a dostavba spojovacího krčku, Smilovice č.151 - r. 2016 - 2018
2. část - Přístavba a rekonstrukce základní školy, Smilovice č. 164 - dokončení do r. 2019

Stávající stavby občanské vybavenosti: mateřská škola a základní škola ve Smilovicích, budovy v současnosti samostatně stojící.

Podaná žádost na zateplení stavajících budov z OPŽP (celkové výdaje na projekt 23 530 414,- Kč) - neschváleno.
Přístavba ZŠ a MŠ: Podané žádosti na MŠMT a MF r. 2014/2015 - neschváleno, v r. 2016/2017 na MŠMT - neschváleno.

1a) Realizace projektu: „Snížení energetické náročnosti objektů ZŠ a MŠ Smilovice“
Zhotovitel: AK plus Novostav, s.r.o., Jablunkovská 410, 739 61 Třinec, IČ: 253680052
Smlouva o dílo ze dne 31.10.2016 - cena: 3 352 987,- Kč

1b) Rekonstrukce MŠ (budova č.p. 151)
Zhotovitel: AK plus Novostav, s.r.o., Jablunkovská 410, 739 61 Třinec, IČ: 253680052
Smlouva o dílo ze dne 10.8.2017 - cena: 1. 573 000,- Kč.

Při zateplení budovy ZŠ byly nalezeny i historické dokumenty z r. 1974.

Moravskoslezský kraj

Dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ve výši 400 tis. Kč na projekt: „Řešení havarijního stavu střechy školy“

 
 

Zateplení budovy Obecního úřadu ve Smilovicích

24.09.2013 13:31


Investor: Obec Smilovice
Projektant DSP: Ing. René Zelinka
Finanční podpora: OPŽP, výzva XLIV, projekt je schválen k financování.
Celkové náklady na projekt dle podané žádosti: 4 902 102 Kč

Administrace a řízení projektu: ASA EXPERT, a.s., IČ 27791891, vykonává tyto činnosti:
- vypracování Energetický audit: 29 645 Kč.
- podání žádosti o dotaci: 42 350 Kč
- zpracování projektové dokumentace: 71 269 Kč
- příprava zadávací dokumentace a organizace zadávacího řízení 36 300 Kč
- podpora řízení a monitoringu dotačního projektu 30 250 Kč
- výkon autorského a technického dozoru: 91 960 Kč

Zhotovitel:
Projektant RDS: ASA EXPERT a.s.,
zodpovědný projektant ing . Filip Machálek, autorizovaný inženýr ing. Pavel Petruška
Technický dozor investora u stavby: ASA EXPERT a.s., ing. Jiří Hořínek
Rozpočet dle výběrového řízení: 4 438 205 Kč, rezerva 221 910 Kč.

Stavba dokončena.
 
 

Vzduchotechnika pro školní jídelnu

24.09.2013 12:36

Investor: Obec Smilovice
Projektant: 1.RS KLIMA, IČ:61956953
Zhotovitel: PROFI KLIMA a.s. IČ: 25379721
Rozpočet dle výběrového řízení: 465 411 Kč
Náklady na realizaci: 465 411 Kč
Zrealizováno 9/2013.
 
 

Rekonstrukce kulturního a společenského zařízení Smilovice

24.09.2013 12:11

Investor: Obec Smilovice
Projektant: Ing. René Zelinka
Finanční podpora: SZIF - Program obnovy venkova ČR na období 2007 - 2013
Zpracování žádosti o dataci: STONAX, o.p.s.
Zhotovitel: HAMROZI s.r.o, IČ: 25842544
Rozpočet na stavební práce dle výběrového řízení - VZ podlimitní na stavby: 1 506 605 Kč
Technický dozor investora u stavby: TISPOL, s.r.o, IČ: 26858851

Náklady na realizaci: 1 744 528 Kč (realizace zakázky dle smlouvy a dodatku - více práce 198 731 Kč, méně práce 2 100 Kč.) + 26 862 Kč (dozor) + 24 200 Kč (zpracování žádosti o dotaci), projekt. dokumentace 17 500 Kč, zajištění výběr. řízení 29 887 Kč. Stavba dokončena 12/2013.

Podmínky k proplácení finančních prostředků byly splněny a dotace byla schválená ve výši:
1. příspěvek společenství EU - 1 018 812 Kč
2. Příspěvek z národních zdrojů: 254 704 Kč
Dotace celkem 1 273 516 Kč.

Ceny s DPH
 
 

Rekonstrukce mostu ev. č. 2c - M1

24.09.2013 10:29

Projektová dokumentace: TŘINECKÁ PROJEKCE, a.s. ,
Rozpočet akce: 5 983 098,22 Kč
Výběrové řízení: Tispol s.r.o.: 19 965,- Kč
Projekt v realizaci, stavební práce v termínu: 9/2015 - 2016

Cena s DPH dle smlouvy o dílo: 4 188 679,48 Kč
Zhotovitel:AWT Rekultivace a. s., subdodavatel: AlfaPOL s.r.o.
O2 - Cetin - přeložka kabelu:
TŘINECKÁ PROJEKCE, a.s. ing. Libor Filín – stavební a autorský dozor
Ing. Pavel Prokesz – koordinátor BOZP a BT: cena 22 tis Kč (3 měsíce)
 
 

Realizace interiéru místnosi - spolky

20.09.2013 11:41

Investor: Obec Smilovice
Projekt: INTERDEKOR HP s.r.o., IČ 253 67 49
Náklady na projektovou dokumentaci: 6 050 Kč - vítězný projekt

Realizace: Eduard Rajnoch, IČ 40294285
Náklady na realizaci: 277 592 Kč
Investor: Obec Smilovice
Realizováno 9/2013


 
 

Úprava nebytových prostor Smilovice 13

20.09.2013 11:14

Investor: Obec Smilovice
Zhotovitel: HAMROZI s.r.o, IČ:
Rozpočet dle výběrového řízení: 280 587 Kč
Celkové náklady na stavbu: 335 838 Kč
Stavba ukončena 5/2013.
 
 

„Pomník padlých - Smilovice“

20.09.2013 11:09

Investor: Obec Smilovice
Finanční podpora: Moravskoslezský kraj
Náklady na realizaci: 40 135 Kč.
Zrealizováno: 9/2013.
 
 

Revitalizace obecního hřbitova

20.09.2013 11:08

Investor: Obec Smilovice
Projektant: Ing. René Zelinka
Finanční podpora: SZIF - Program rozvoje venkova ČR
Zhotovitel: TOKAMA stavební s.r.o, IČ: 01445961
Rozpočet dle výběrového řízení: 939 609 Kč
Technický dozor investora u stavby: TISPOL, s.r.o, IČ: 26858851

Dotace 317 977 Kč
Cenkové náklady 1 040 850 Kč
Ceny včetně DPH.
Stavba dokončena 10/2013