Obecní úřad SMILOVICE
Smilovice 13
739 55 Smilovice u Třince
tel: 558 694 522, 724 181 050
email: ou-smilovice(at)smilovice.cz


zpět

Přístavba budovy mateřské školy ve Smilovicích


15.06.2018 10:53 

Prostřednictvím výzvy „MAS Pobeskydí–IROP–Vzdělávací infrastruktura I.“ byla podána žádost o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu. (VAZBA NA VÝZVU ŘO IROP Č. 68 „ZVYŠOVÁNÍ KVALITY A DOSTUPNOSTI INFRASTRUKTURY PRO VZDĚLÁVÁNÍ A CELOŽIVOTNÍ UČENÍ - INTEGROVANÉ PROJEKTY CLLD“). Projekt byl vybrán k podpoře.

Financování projektu:

Položka                                Celkem v Kč vč. DPH     Vlastní zdroje v Kč           Dotace (95 % CZV) v Kč

Způsobilé výdaje                 4.999.857,80                          249.992,89                           4.749.864,91

Nezpůsobilé výdaje            3.810.309,07                        3.810.309,07                                        0,00

Celkem                                8.810.166,87                      4.060.301,96                              4.749.864,91

 

Na základě výběrového řízení stavbu pod názvem: "Přístavba budovy mateřské školy ve Smilovicích" realizuje společnost: HAMROZI s.r.o.,
cena díla byla vysoutěžena na: 8 071 390,91 Kč vč. DPH.

Skutečně uhrazená cena  8.201.882,91 Kč vč. DPH.