Obecní úřad SMILOVICE
Smilovice 13
739 55 Smilovice u Třince
tel: 558 694 522, 724 181 050
email: ou-smilovice(at)smilovice.cz


informace pro turisty
zpět

Zateplení budovy Obecního úřadu ve Smilovicích


24.09.2013 13:31 
Investor: Obec Smilovice
Projektant DSP: Ing. René Zelinka
Finanční podpora: OPŽP, výzva XLIV, projekt je schválen k financování.
Celkové náklady na projekt dle podané žádosti: 4 902 102 Kč

Administrace a řízení projektu: ASA EXPERT, a.s., IČ 27791891, vykonává tyto činnosti:
- vypracování Energetický audit: 29 645 Kč.
- podání žádosti o dotaci: 42 350 Kč
- zpracování projektové dokumentace: 71 269 Kč
- příprava zadávací dokumentace a organizace zadávacího řízení 36 300 Kč
- podpora řízení a monitoringu dotačního projektu 30 250 Kč
- výkon autorského a technického dozoru: 91 960 Kč

Zhotovitel:
Projektant RDS: ASA EXPERT a.s.,
zodpovědný projektant ing . Filip Machálek, autorizovaný inženýr ing. Pavel Petruška
Technický dozor investora u stavby: ASA EXPERT a.s., ing. Jiří Hořínek
Rozpočet dle výběrového řízení: 4 438 205 Kč, rezerva 221 910 Kč.

Stavba dokončena.
 
Oficiální stránky obce Smilovice © 2020 | prohlášení o přístupnosti | poslední aktualizace: 10.08.2020 10:18