Obecní úřad SMILOVICE
Smilovice 13
739 55 Smilovice u Třince
tel: 558 694 522, 724 181 050
email: ou-smilovice(at)smilovice.cz


informace pro turisty
zpět

Rekonstrukce kulturního a společenského zařízení Smilovice


24.09.2013 12:11 Investor: Obec Smilovice
Projektant: Ing. René Zelinka
Finanční podpora: SZIF - Program obnovy venkova ČR na období 2007 - 2013
Zpracování žádosti o dataci: STONAX, o.p.s.
Zhotovitel: HAMROZI s.r.o, IČ: 25842544
Rozpočet na stavební práce dle výběrového řízení - VZ podlimitní na stavby: 1 506 605 Kč
Technický dozor investora u stavby: TISPOL, s.r.o, IČ: 26858851

Náklady na realizaci: 1 744 528 Kč (realizace zakázky dle smlouvy a dodatku - více práce 198 731 Kč, méně práce 2 100 Kč.) + 26 862 Kč (dozor) + 24 200 Kč (zpracování žádosti o dotaci), projekt. dokumentace 17 500 Kč, zajištění výběr. řízení 29 887 Kč. Stavba dokončena 12/2013.

Podmínky k proplácení finančních prostředků byly splněny a dotace byla schválená ve výši:
1. příspěvek společenství EU - 1 018 812 Kč
2. Příspěvek z národních zdrojů: 254 704 Kč
Dotace celkem 1 273 516 Kč.

Ceny s DPH