Obecní úřad SMILOVICE
Smilovice 13
739 55 Smilovice u Třince
tel: 558 694 522, 724 181 050
email: ou-smilovice(at)smilovice.cz


informace pro turisty
zpět

Rekonstrukce mostu ev. č. 2c - M1


24.09.2013 10:29 Projektová dokumentace: TŘINECKÁ PROJEKCE, a.s. ,
Rozpočet akce: 5 983 098,22 Kč
Výběrové řízení: Tispol s.r.o.: 19 965,- Kč
Projekt v realizaci, stavební práce v termínu: 9/2015 - 2016

Cena s DPH dle smlouvy o dílo: 4 188 679,48 Kč
Zhotovitel:AWT Rekultivace a. s., subdodavatel: AlfaPOL s.r.o.
O2 - Cetin - přeložka kabelu:
TŘINECKÁ PROJEKCE, a.s. ing. Libor Filín – stavební a autorský dozor
Ing. Pavel Prokesz – koordinátor BOZP a BT: cena 22 tis Kč (3 měsíce)

Předmětem projektové dokumentace je rekonstrukce mostu přes vodní tok Řeka v obci Smilovice na pozemcích parc. č. 1740/2, 1740/9, 1740/30, 1731/1, 1686 a 175/2 v k.ú. Smilovice u Třince. Most se nachází poblíž centra obce a je jediným centrálním spojením  dvou části obce.

Základní koncepce mostu, počet polí a šířka komunikace bude zachována a v rámci rekonstrukce bude šířka mostu zvětšena o ochdník pro pěší. Dále rekonstrukce spočívá v provedení opravy zpevnění dna a břehu vodního toku včetně vegetační úpravy přilehlého prostranství.