Obecní úřad SMILOVICE
Smilovice 13
739 55 Smilovice u Třince
tel: 558 694 522, 724 181 050
email: ou-smilovice(at)smilovice.cz


zpět

POVINNĚ ZVEŘEJŇOVANÉ INFORMACE ..... otevřít ZDE


15.11.2016 13:02 

POVINNĚ ZVEŘEJŇOVANÉ INFORMACE

1. Oficiální název: Obecní úřad Smilovice

2. Důvod a způsob založení:

Obec Smilovice je veřejnoprávní korporací založenou zákonem o obcích.  Nejvyšším samosprávným orgánem obce je Zastupitelstvo obce Smilovice.

Obecní úřad Smilovice tvoří starosta obce a zaměstnanci obce zařazení do obecního úřadu. V čele obecního úřadu je starosta, který zastupuje obec navenek.

Obecní úřad Smilovice:

- v oblasti samostatné působnosti: plní úkoly, které mu uložilo zastupitelstvo obce, pomáhá výborům a komisím v jejich činnosti;

- v oblasti přenesené působnosti vykonává státní správu, s výjimkou věcí, které patří do působnosti jiného orgánu obce

3. Organizační struktura:

- STAROSTA

 - MÍSTOSTAROSTA

                       - ÚČETNÍ                                  - REFERENT

4. Kontaktní spojení:    Smilovice čp. 13

                                    739 55  Smilovice u Třince   

    telefon: +420 558 694 522

    e-mail:   ou-smilovice@smilovice.cz

    elektronická podatelna a  podmínky pro elektronická  podání:ZDE

    Datová schránka orgánu veřejné moci OVM:     ID datové schránky: 9h3bq4x

5. Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., 115-8485130247/0100.

                                   Česká národní banka, Ostrava, číslo účtu: 94-514781/0710.

6. : 00 576 905

7. DIČ: 364-00576905 (neplátce)

8a) Rozpočet obce (schválený)  - rok: 2019 zveřejněn dne 4.1.2019, 20182017 2016,  2015,  2014,   2013,  2012,  2011,  2010

8b) Rozpočtové opatření obce:
(k rozpočtu roku 2019): č.1 - zveřejněno dne 22.3.2019, č. 2 zveřejněno dne 18.4.2019, č. 3 zveřejněno dne 15.7.2019

8c) Střednědobý rozpočtový výhled obce:  období 2018 - 2020, období 2020 - 2021 zveřejněno dne 4.1.2019.

8d) Záverečný účet obce za rok:  2017 zveřejněn dne11.6.2018, 2016

9. Žádosti o informace: přijímá zdejší obecní úřad v souladu se z.č. 106/1999 Sb. FORMULÁŘ

10. Příjem žádostí a dalších podání: prostřednictvím podatelny obecního úřadu nebo  elektronické podatelny Obecního úřadu

11. Opravné prostředky:

12. Formuláře: ZDE

13. Návody pro řešení nejrůznějších životních situací: viz https://portal.gov.cz/portal/obcan/situace/ 

14. Nejdůležitější předpisy:

15. Sazebník úhrad za poskytování informací: ZDE

16. Výroční zpráva podle z.č. 106/1999 Sb. za rok:  2018, 20172016 2015, 2014,

17. Rozpočtové, příspěvkové a jiné organizace: Základní škola a Mateřská škola, Místní knihovna

18. Informace, týkající se účelu zpracování, kategorií osobních údajů, kategorií subjektů údajů, kategorií příjemců a doby uchování:

19. Zveřejněny veřejné registry, seznamy, evidence, rejstříky: Registr oznámení o střetu zájmů,  Centrální registr oznámení.

20. Závěrečný účet obce za rok:  20182017,   2016, 2015, 2014, 2013, 201220112010200920082007.

21. Plán rozvoje obce zde.

22. Informace o zpracování osobních údajů naleznete ZDE

 

PORTÁL VEŘEJNÉ SPRÁVY:

https://seznam.gov.cz/ovm/arrangementDetail.do?path=Smilovice&ref=obcan

 

ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ: