Obecní úřad SMILOVICE
Smilovice 13
739 55 Smilovice u Třince
tel: 558 694 522, 724 181 050
email: ou-smilovice(at)smilovice.cz


zpět

Obecně závazné vyhlášky rok 2012


20.03.2012 11:15 OZV 1/2012 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
... zrušuje OZV č.1/2009

OZV č. 2/2012,
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
... zrušuje OZV 1/2011 ze dne 23.3.2011, ZRUŠENA a nahrazena vyhláškou č. 5/2015

OZV č. 3/2012 o místním poplatků ze psů s účinnosti od 1.1.2013
...zrušuje OZV 2/2011 ze dne 24.3.2011

ŘÁD VEŘEJNÉHO POHŘEBIŠTĚ
- Ceník veřejného pohřebiště od 1.1. 2013