Obecní úřad SMILOVICE
Smilovice 13
739 55 Smilovice u Třince
tel: 558 694 522, 724 181 050
email: ou-smilovice(at)smilovice.cz


informace pro turisty

Vyhlášení nouzového stavu - co aktuálně platí

30.03.2020 22:17
 
 

Sdělení FINANČNÍHO ÚŘADU (FÚ)

30.03.2020 14:09 
doc.png
 

Mimořádné opatření - MZ; usnesení vlády

26.03.2020 23:34

-
MZ: maloobchodní prodej, výjimky, stravování, ubytování, ochranné prostředky - potraviny...

130 - 132 USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 23. března 2020, o přijetí krizového opatření

USNESENÍ VLÁDY ze dne 27.3.2020 č.
133. Zákon o některých úpravách v sociálním zabezpečení v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020
134. Zákon, kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů
135. Zákon o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020
136. Zákon o některých úpravách v oblasti pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
a důchodového pojištění v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020
137. Zákon o některých úpravách v oblasti evidence tržeb v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu
 
pdf.png pdf.png pdf.png
 

Výzva občanům - MSK

25.03.2020 22:47
 
 

KRIZOVÉ OPATŘENÍ ze dne 23.3.2020; pohyb osob

24.03.2020 11:04
 
pdf.png pdf.png
 

Doporučení WHO k ochranným pomůckám

23.03.2020 08:58
 
 

KRIZOVÉ OPATŘENÍ - ošetřovné, práce přes hranice..., LIKVIDACE ROUŠEK

20.03.2020 22:38
 
pdf.png
 

Aktuální situace v doručování zásilek - Česká pošta s.p. - ZMĚNA PROVOZU - ZRUŠENO

19.03.2020 12:21

-
20.3.2020: Oznámení POŠTY: na základě změny nařízení vlády o obsluze občanů nad 65 let nastavujeme od pondělí 23.3.2020 na těchto poštách původní hodiny pro veřejnost, s obsluhou nejpozději do 16 hodiny dle pravidel nastavených Českou poštou z 18.3.2020.

Česká pošta, s.p.
----------------------------------------
19.3.2020: Česká pošta vyzývá všechny své klienty, aby zvážili jakoukoliv návštěvu pobočky. Pokud si bezodkladně musí vyřídit své poštovní záležitosti, žádáme je, aby používali ochranné prostředky, ideálně roušku. Na všech pobočkách lze platit bezhotovostně, což v současné situaci snižuje případný přenos viru. Vzhledem k aktuálnímu vývoji situace jsme rozhodli, že v případě uzavřených lokalit budeme jednat s jednotlivými krajskými hygienickými stanicemi o možnosti doručovat zásilky v dané lokalitě. V případech uzavřených lokalit budou zásilky uloženy bez pokusu o doručení s tím, že jim bude prodloužena ukládací doba.

Česká pošta udělá vše pro to, aby byly důchody ve všech případech doručovány. V lokalitách uzavřených krajskými hygienickými stanicemi bude možnost doručování důchodů komunikována s touto organizací. Doručování pak proběhne buď za asistence bezpečnostních složek státu nebo s ochrannými prostředky. Také v ostatních lokalitách bude postup při doručování důchodů upraven tak, aby nedošlo k přímému kontaktu mezi pošťáky a klienty. Peníze budou příjemci předávány v obálce pokládané na zem.

U zapsaných zásilek se listovní zásilky vždy uloží na ukládací poštu bez pokusu o doručení. U těchto ukládaných zásilek bude prodloužena úložní doba na 30 dnů. Balíky se v uzavřených lokalitách uloží bez pokusu o doručení a bude u nich prodloužena úložní doba na 15, resp. 30 dnů (podle druhu zásilky). V ostatních případech u neuzavřených lokalit budou balíky doručovány bez přímého kontaktu s adresátem. Adresát bude vyzván, ať položí osobní doklad na zem nebo jiné vhodné místo a ustoupí. Doručovatel si doklad převezme, ověří totožnost, zapíše. Stejným způsobem mu bude i předána zásilka. Po dokončení doručení ošetří doručovatel své ruce dezinfekčním sprejem.

Propagační materiály nebudou do odvolání doručovány ani přijímány. Je také zastaveno poskytování služby „Komplexní doručení“ a „Odvoz spotřebiče“.

Děkujeme za pochopení
Vaše Česká pošta 
 

KRIZOVÉ OPATŘENÍ - roušky, prodej osobám starším 65 let - ZMĚNA

19.03.2020 10:49
 
pdf.png Anděl Strážný, z.ú.  - letáčekpdf.png
 

KRIZOVÉ OPATŘENÍ - občané starší 70.let; prodej textil - ZRUŠENO

17.03.2020 11:57

.Vláda doporučuje osobám starším 70 let nevycházet po dobu trvání nouzového stavu mimo svá obydlí, s výjimkou
návštěvy zdravotnického zařízení za účelem zajištění neodkladné zdravotní péče.

Pomoc při zvládání základních životních potřeb, včetně nákupů potravin a léků pro tyto občany zajišťuje OBEC SMILOVICE,
kontakt tel: 558 694 522, 724 181 050.
.
 
doc.png pdf.png