Obecní úřad SMILOVICE
Smilovice 13
739 55 Smilovice u Třince
tel: 558 694 522, 724 181 050
email: ou-smilovice(at)smilovice.cz


Volné pracovní místo

18.02.2019 07:47

Nabídka práce na pozici projektového manažera pro Sdružení obcí povodí Stonávky

Termín podání přihlášek do 22. února 2019
Přihlášky a strukturovány životopis podávejte písemně na adresu:

.
Předseda sdružení
Miloslav Hampel
Komorní Lhotka 27
739 53 Hnojník
Nebo na email: starosta@komorni-lhotka.cz
Z došlých přihlášek si budeme zvát uchazeče na osobní pohovor dne 25.2.2019 od 13.00 hod.
.
Klíčové činnosti:
• Manažerská činnost pro Sdružení obcí povodí Stonávky (příprava a organizace sněmu starostů a setkání s partnery sdružení, příprava podkladů pro jednání, komunikace s partnery, zajišťování provozu kanceláře apod.)
• Dotační poradenství při přípravě a zpracování projektů v rámci strukturálních fondů EU
• Aktivní spolupráce při vyhledávání vhodných klientů a partnerů
• Analýza dotačních potencionálů pro mikroregion a samotné obce
• Odpovědnost za kompletní zpracování projektových žádostí o dotaci ze strukturálních fondů EU 2014-2020 (MMR, OPŽP, PRV, IROP, a jiné)
• Komunikace se starosty a klienty v rámci přípravy a administrace dotačních projektů
• Komunikace s příslušnými orgány, implementačními agenturami, partnery >
.
Kvalifikační požadavky:
• Středoškolské vzdělání
• Práce v systému MS 2014+ (praxe výhodou)
• Praxe v oblasti zpracování žádostí o dotaci a dotačního managementu výhodou
• Praxe v oblasti dotaci z EU se samostatným zpracováním projektových žádostí
• Praxe ve státní správě a poradenské společností se stejným záměrem výhodou
• Zkušeností v oblastí výběrových řízení, veřejných zakázek a projektovém managementu výhodou
• Praxe při nastavování a kontrole způsobilosti výdajů čerpaných příjemci dotace včetně kontroly účetních dokladů
• Znalost anglického, polského a slovenského jazyka výhodou
• Klientský přístup založený na dobrých komunikačních a prezentačních schopnostech (písemný projev, prezentační dovedností)
• Schopnost rychlé se orientovat v problematice
• Schopnost samostatného rozhodování a zodpovědnost
• Komunikační a prezentační dovedností
• Spolehlivost, samostatnost a časová flexibilita, týmová spolupráce
• Pokročilá znalost práce na PC (MS Office – Word, Excel, PowerPoint, Internet)
• Aktivní řidič/ka – řidičský průkaz skupiny B
.
Nabízíme:
• Stabilní zázemí
• Plný pracovní úvazek (občasné pracovní povinností i o víkendech u naších partnerů v rámci realizaci projektů)
• Základní mzdu 20.000,- Kč + podíl na realizovaných projektech
• Prostor pro seberealizaci a možnost odborného a karierního růstu
• Pětitýdenní dovolená
• Práci v přátelském, inspirativním a profesionálním prostředí
• Jedinečnou příležitost být součástí našeho živého mikroregionu
• Možnost poznat naše zahraniční partnery na Slovensku v Polsku, Maďarsku a Srbsku


 
 

VODNÉ – ZMĚNA TERMÍNU

08.11.2018 08:34

Odečet vodoměrů bude nově prováděn k datu 31.PROSINCE 2018,
úhrady vodného budou probíhat v měsíci lednu 2019.
Stav vodoměru můžete nahlásit e-mailem na: ou-smilovice@smilovice.cz, pro úhradu Vám bude vystavena faktura.

Důvodem změny je sjednocení platnosti ceny vodného (cenové kalkulace) s obdobím kalendářního roku.

 
 

Oznámení - dodávka vody

24.10.2018 11:35

.
Pro kontrolu hodnot pitné vody po havárii na vodovodním řadu obce Smilovice byly zdravotním ústavem odebrány vzorky pitné vody.
Z provedených rozborů vyplývá, že sledované hodnoty dodávané voda splňují stanovené limity dle vyhlášky 252/2004 Sb.
Výsledky analýzy jsou zveřejněny v příloze - protokol č. 56840/2018 a 56838/2018.

Obec Smilovice
 
 

Oznámení - HAVÁRIE - voda - pokyny

11.10.2018 08:39

.
Dne 11.10.2018 v části obce (centrum - Rakovec) došlo k přerušení dodávky vody z důvodu vzniklé havárie. Omlouváme se za vzniklé potíže.

V průběhu manipulací na vodovodu (uzavírání a následné napuštění po opravě havárie) může dojít k dočasnému omezení dodávky vody a také zákalu vody. V rámci obnovení dodávky vody a čištění budou průběžně odpouštěné koncovky na řadu a může docházet k poklesu tlaku.

Vodu je nutno před přímou spotřebou převařit, a to až do odvolání.
Kontrolní vzorky odebere zdravotní ústav za účelem provedení rozboru vzorků pitné vody, výsledky budou oznámeny.


 
 

Informace VOLBY

27.09.2018 09:28
 
 

DEN OBCE

30.07.2018 16:43


plakát:
 
 

Oznámení - OBEC HNOJNÍK

30.07.2018 16:39


Obecní úřad Hnojník
UZAVŘENÍ MATRIKY

Z DŮVODU DOVOLENÉ BUDE MATRIKA OD 6.8.- 17.08.2018 UZAVŘENA. 
 

Krizové situace - ČEZ

27.04.2018 13:39

.
Informace pro občany
 
 

Oznámení - VÝDEJ KOMPOSTÉRŮ

28.03.2018 11:39

.
VÝDEJ KOMPOSTÉRŮ v obci Smilovice proběhne ve dnech:

- bude oznámeno (zbývá cca 65 ks)

VÝDEJNÍ MÍSTO:
- zahrada za obecním úřadem, přístup přes vrata u pošty.

Při výdeji je nutno předložit lístek s číslem,
který byl vydáván při uzavření smlouvy o výpůjčce a darování.

 
 

Oznámení - územní plán

09.03.2018 14:39


Podněty na změnu územního plánu je možno podávat na obec do 31.5.2018.

Příloha: formulář žádosti