Obecní úřad SMILOVICE
Smilovice 13
739 55 Smilovice u Třince
tel: 558 694 522, 724 181 050
email: ou-smilovice(at)smilovice.cz


informace pro turisty
zpět

KRIZOVÉ OPATŘENÍ - ošetřovné, práce přes hranice..., LIKVIDACE ROUŠEK


20.03.2020 22:38 

LIKVIDACE ROUŠEK

odkaz na stránky MŽP s informací jak nakládat s použitými rouškami. Je tam rovněž odkaz na sdělení Státního zdravotního ústavu.

https://www.mzp.cz/cz/news_20201903-Doporuceni-pro-nakladani-pouzitymi-osobnimi-ochrannymi-pomuckami

  --------------------------------

109.
Vláda
I. schvaluje finanční příspěvek pro osoby samostatně výdělečně činné (dále jen „OSVČ“) – ošetřovné;

112.
Vláda

I. nařizuje s účinností od 21. března 00:00 hodin všem přeshraničním pracovníkům předložit při přechodu

státní hranice kromě potvrzení pro přeshraniční pracovníky dále i „knížku přeshraničního pracovníka“ za
účelem opatření razítkem Policie České republiky o přechodu státní hranice k prokazování pravidelnosti
a četnosti překračování státní hranice;
II. nařizuje cizincům, kteří jsou držiteli zaměstnanecké karty nebo modré karty nejpozději v den nástupu
oznámit změnu zaměstnavatele Ministerstvu vnitra, jedná-li se o zaměstnavatele provádějícího krizová opatření
nebo napomáhajícího k provádění krizových opatření v nouzovém stavu. Podmínky pro výkon zaměstnání
jsou považovány za splněné učiněným oznámením;
III. schvaluje možnost cizinců změnit na území České republiky zaměstnavatele bez nutnosti splnění
podmínky 6 měsíců předchozího zaměstnání na území České republiky (§ 42g odst. 7 zákona č. 326/1999
Sb., o pobytu cizinců).

110 - ZRUŠENO dne 23.3.2020

Zdroj: Sbírka zákonů částka 42 ze dne 19.3.2020  usnesení o přijetí krizového opatření