Obecní úřad SMILOVICE
Smilovice 13
739 55 Smilovice u Třince
tel: 558 694 522, 724 181 050
email: ou-smilovice(at)smilovice.cz


informace pro turisty
zpět

Nouzový stav - informace


13.03.2020 08:53 

NOUZOVÝ STAV

Vláda ČR na návrh ministr vnitra schválila vyhlášení nouzového stavu na celém území České republiky.
Nouzový stav je vyhlášen ode dne 12.3.2020 od 14 hodin na dobu 30 dnů. 

Více na: https://www.mvcr.cz/clanek/zpravodajstvi-nouzovy-stav.aspx

-----------------------------------------------

            Současně usnesením č. 199 ze dne 12. 3. 2020 vláda rozhodla o přijetí krizového opatření podle § 6 odst. 1 písm. b) zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů. Tímto opatřením zakázala s účinností ode dne 13. března 2020 od 6:00 hod. divadelní, hudební, filmová a další umělecká představení, sportovní, kulturní, náboženské, spolkové, taneční, tradiční a jim podobné akce a jiná shromáždění, výstavy, slavnosti, poutě, přehlídky, ochutnávky, trhy a veletrhy, vzdělávací akce, a to jak veřejné, tak soukromé, s účastí přesahující ve stejný čas 30 osob, a to do odvolání tohoto mimořádného opatření. Zákaz se nevztahuje na schůze, zasedání a podobné akce ústavních orgánů, orgánů veřejné moci, soudů a jiných veřejných osob, které se konají na základě zákona, a na pohřby[1].

Výše uvedená usnesení byla publikována ve Sbírce zákonů pod č. 69/2020 Sb. a 72/2020 Sb. Stejnopisy příslušných částek Sbírky jsou dostupné na https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/, případně přímo na https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/ViewFile.aspx?type=c&id=38806, resp. https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/ViewFile.aspx?type=c&id=38807.

[1] Tímto usnesením rovněž došlo ke zrušení mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 10. 3. 2020, č. j. MZDR 10666/2020-1/MIN/KAN, vydaného podle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

---------------------------------------------------------------------------------------------

MŠMT - Informace k vyhlášení nouzového stavu čj.  MSMT-11703/2020-2 ze dne 12.3.2020  viz příloha.