Obecní úřad SMILOVICE
Smilovice 13
739 55 Smilovice u Třince
tel: 558 694 522, 724 181 050
email: ou-smilovice(at)smilovice.cz


22/2019 7. zasedání zastupitelstva obce

18.06.2019 10:33
 
 

21/2019 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - změna ÚP č. 1

13.06.2019 14:16


Oznámení projednávání návrhu Zprávy o uplatňování Územního plánu (ÚP)
Smilovice za období duben 2015 – duben 2019
 
 

20/2019 Závěrečný účet obce Smilovice - rok 2018

31.05.2019 09:16

Závěrečný účet naleznete v elektronické podobě na www.smilovice.cz v POVINNĚ ZVEŘEJNĚNÝCH INFORMACÍCH.
V listinné podobě jsou tyto dokumenty dostupné k nahlédnutí v kanceláři na obecním úřadu, Smilovice 13, 739 55.

20/2019
Vyvěšeno dne: 31.5.2019
Sňato dne:

Souběžně zveřejněno dálkovým přístupem.

 
 

19/2019 Návrh závěrečného účtu Sdružení obcí povodí Stonávky za rok 2018

30.05.2019 14:14

Příloha:
Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty, Příloha účetní závěrky k 31.12.2018,
Výkaz Fin 2-12 k 31.12.2018,
Zpráva o výsledku přezkumu hospodaření sdružení obcí za rok 2018,
Protokol o provedení kontroly ze dne 5.12.2018
 
 

7/2019 Veřejnoprávní smlouva - SC Smilovice, z.s.

13.03.2019 08:47
 
 

5/2019 Střednědobý výhled rozpočtu, Rozpočet, Rozpočtová opatření – SOPS r. 2019

04.02.2019 16:38

.
Schválené dokumenty obce SDRUŽENÍ OBCÍ POVODÍ STONÁVKY:
- Střednědobý výhled rozpočtu sdružení (na období 2020-2022),
- Rozpočet obce r. 2019,
- Rozpočtová opatření (vztahující se k rozpočtu roku 2019),
jsou zveřejněny v elektronické podobě na: https://www.stonavka.cz/hlavni-strana%5b290%5d-%5bcz%5d-mikroregion.
V listinné podobě jsou tyto dokumenty dostupné k nahlédnutí v kanceláři SDRUŽENÍ, Třanovice č. p.1, PSČ 739 53.

Úřední deska obecního úřadu ve Smilovicích:
Ev. č. 5/2019

Vyvěšeno dne: 4.2.2019 „otisk úředního razítka“
Sňato dne:

Souběžně zveřejněno dálkovým přístupem na webových stránkách obce Smilovice.

 
 

3/2019 Informace k OZV č. 1/2016 o nočním klidu

18.01.2019 09:20 (platnost do: 31.08.2019)

.
- o konkrétním termínu konání akcí v roce 2019.
 
 

2/2019 Střednědobý výhled rozpočtu, Rozpočet, Rozpočtová opatření – obec r. 2019

04.01.2019 14:11
 
 

64/2018 Nabídka k prodeji vyřazeného a nepotřebného majetku

30.11.2018 13:25

.
- auto hasičské AVIE
 
 

54/2018 Veřejnoprávní smlouva - JPO

08.10.2018 13:00

Informace o uzavření smlouvy
Obec Smilovice a obec Hnojník uzavřely dne 5.10.2018 veřejnoprávní smlouvu o vzájemné spolupráci při plnění úkolů jednotky požární ochrany.

Vyvěšeno ode dne: 8.10.2018, po dobu platnosti smlouvy.