Obecní úřad SMILOVICE
Smilovice 13
739 55 Smilovice u Třince
tel: 558 694 522, 724 181 050
email: ou-smilovice(at)smilovice.cz


13/2019 MSK - veřejná vyhláška

18.04.2019 10:41

.
Oznámení o zahájení řízení ve věci povolení výjimky z ochranných podmínek zvláště chráněných druhů živočichů – medvěda hnědého dle § 56 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů
 
 

12/2019 Volby EP - schůzka

08.04.2019 10:48

.
- první zasedání okrskové volební komise pro volby do Evropského parlamentu
 
 

11/2019 MZE OOP - veřejná vyhláška

08.04.2019 10:45 (platnost do: 09.05.2019)
 
 

8/2019 Informace k volbám do Evropského parlamentu

21.03.2019 14:09

- stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komice
- informace o počtu a sídle volebních okrsků
- vyhrazuje plochy pro vylepení volebních plakátů
 
 

7/2019 Veřejnoprávní smlouva - SC Smilovice, z.s.

13.03.2019 08:47
 
 

5/2019 Střednědobý výhled rozpočtu, Rozpočet, Rozpočtová opatření – SOPS r. 2019

04.02.2019 16:38

.
Schválené dokumenty obce SDRUŽENÍ OBCÍ POVODÍ STONÁVKY:
- Střednědobý výhled rozpočtu sdružení (na období 2020-2022),
- Rozpočet obce r. 2019,
- Rozpočtová opatření (vztahující se k rozpočtu roku 2019),
jsou zveřejněny v elektronické podobě na: https://www.stonavka.cz/hlavni-strana%5b290%5d-%5bcz%5d-mikroregion.
V listinné podobě jsou tyto dokumenty dostupné k nahlédnutí v kanceláři SDRUŽENÍ, Třanovice č. p.1, PSČ 739 53.

Úřední deska obecního úřadu ve Smilovicích:
Ev. č. 5/2019

Vyvěšeno dne: 4.2.2019 „otisk úředního razítka“
Sňato dne:

Souběžně zveřejněno dálkovým přístupem na webových stránkách obce Smilovice.

 
 

3/2019 Informace k OZV č. 1/2016 o nočním klidu

18.01.2019 09:20

.
- o konkrétním termínu konání akcí v roce 2019.
 
 

2/2019 Střednědobý výhled rozpočtu, Rozpočet, Rozpočtová opatření – obec r. 2019

04.01.2019 14:11
 
 

64/2018 Nabídka k prodeji vyřazeného a nepotřebného majetku

30.11.2018 13:25

.
- auto hasičské AVIE
 
 

55/2018 Rozpočtové opatření obce - rok 2018

17.10.2018 11:42

.
Schválená rozpočtová opatření obce Smilovice v roce 2018 naleznete v elektronické podobě na: www.smilovice.cz v POVINNĚ ZVEŘEJNĚNÝCH INFORMACÍCH.
V listinné podobě jsou tyto dokumenty dostupné k nahlédnutí v kanceláři zdejšího obecního úřadu.

Ev. č. 55/2018
Vyvěšeno dne: 17.10.2018
Sňato dne:

Souběžně zveřejněno dálkovým přístupem.