Obecní úřad SMILOVICE
Smilovice 13
739 55 Smilovice u Třince
tel: 558 694 522, 724 181 050
email: ou-smilovice(at)smilovice.cz


informace pro turisty
zpět

20/2020 Návrh: Závěrečný účet obce Smilovice - rok 2019


22.05.2020 12:55 

Přílohy:
1. Výkaz FIN pro hodnocení plnění rozpočtu k 31.12.2019
2. Účetní závěrka obce Smilovice k 31.12.2019
   a. Rozvaha
   b. Výkaz zisku a ztrát
   c. Příloha
3. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Smilovice za rok 2019