Obecní úřad SMILOVICE
Smilovice 13
739 55 Smilovice u Třince
tel: 558 694 522, 724 181 050
email: ou-smilovice(at)smilovice.cz


informace pro turisty
zpět

19/2019 Návrh závěrečného účtu Sdružení obcí povodí Stonávky za rok 2018


30.05.2019 14:14 Příloha:
Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty, Příloha účetní závěrky k 31.12.2018,
Výkaz Fin 2-12 k 31.12.2018,
Zpráva o výsledku přezkumu hospodaření sdružení obcí za rok 2018,
Protokol o provedení kontroly ze dne 5.12.2018
 
Oficiální stránky obce Smilovice © 2020 | prohlášení o přístupnosti | poslední aktualizace: 10.08.2020 10:18