Obecní úřad SMILOVICE
Smilovice 13
739 55 Smilovice u Třince
tel: 558 694 522, 724 181 050
email: ou-smilovice(at)smilovice.cz


informace pro turisty
zpět

17/2019 Návrh závěrečného účtu obce Smilovice r. 2018


07.05.2019 11:27 Přílohy:

1. Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu k 31.12.2018
2. Účetní závěrka obce Smilovice k 31.12.2018 – a,b,c
3. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Smilovice za rok 2018
4. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření společnosti STONAX, o.p.s.v roce 2018
5. Roční výkaz o knihovně za rok 2018